arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i demografi eller sociologi (2 tidsbegränsade anställningar)

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-09-30.

Sociologiska institutionen är en av de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen inbegriper Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA).

Projektbeskrivning

Vi söker forskare som ska bidra till ett projekt finansierat av European Research Council (ERC): A Better Life for the Children of Exile: Intergenerational Adaptation of the Descendants of Refugees, som ämnar öka förståelsen av ojämlikheter som barn och barnbarn till flyktingar upplever, och de faktorer som leder till dessa ojämlikheter.

Projektet leds av Ben Wilson, och kommer involvera forskare på Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA, som en del av Sociologiska  institutionen. Projektets mål är att genomföra den första omfattande studien av barn till flyktingar. Vi kommer att etablera holistisk evidens rörande de ojämlikheter som berör barn till flyktingar som lever i Sverige, och därmed bidra till att utveckla teorier och evidens som kan delas med andra länder.

Projektet involverar komponenterna hälsa, familjebildning, bostadskontext och socioekonomisk status. Projeket kommer vara interdisciplinärt och är en ideal plattform för forskare att tillskanska sig erfarenheter och kunskap för en stimulerande akademisk karriär. Forskningen utgör en del av det större ERC projektet men med stora möjligheter att bestämma fokus och forskningsdesign baserat på egna intressen. Vi välkomnar sökanden med egna forskningsintressen och idéer, kopplade till sociologi och demografi, eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Forskningsfinansiering finns för två forskare och täcker kostnader för att delta i konferenser och seminarium, och kurser i forskningsmetoder på avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Forskning baserat på svenska registerdata.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet redovisat i tidigare vetenskapliga publikationer av relevans för det aktuella projektet.

Den sökande bör ha solid erfarenhet av forskning baserat på longitudinella data.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid under 2 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Ben Wilson, ben.wilson@sociology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (bör ej överstiga 2 sidor), som beskriver:– varför du är intresserad av projektet – vad som gör dig lämplig för projektet
 • CV, som beskriver:– examina och övriga utbildningar– arbetslivserfarenhet– publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– hur du planerar utföra din forskning– föreslagna forskningsområde och forskningsfrågor– föreslagna forskningsdesign/metoder (research design/methods)
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat