arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i Biogeofysik

 • Yrkesroll

  Jordbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

Institutionen för Mark & Miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk som urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns också i Skara.

Arbetsuppgifter:

Arbete vid CKB (Centrum för Kemiska Bekämpningsmedel i Miljön vid SLU) ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området spridning och effekter i miljön av växtskyddsmedel som används inom jordbruket. Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla kunskap, dels så att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och dels så att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser. Inom CKB kommer Du att arbeta på delprogrammet ”Riskbedömningsverktyg” i nära samarbete med delprogrammet ”Spridningsvägar”. 

*att bidra till undervisningen i markfysik och hydrologi i kurser på grundnivå och på avancerad nivå

*att bedriva egna forskningsprojekt och/eller bidra till andra forskningsprojekt som anknyter till ämnesområdet för tjänsten

Kvalifikationer:

Doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde (t.ex. i mark- eller miljövetenskap).

Gedigna kunskaper om hydrologiska processer i mark-växt systemet och de fysikaliska, kemiska och biologiska processerna som styr omsättning och transport av ämnen i mark och förluster till grundvatten samt omgivande ytvatten är ett krav.

Arbetserfarenheter utanför universitetsvärlden är meriterande, särskilt hos myndigheter vars verksamhet är relevant för arbetsuppgifterna inom CKB. Dokumenterad erfarenhet av att analysera och sammanfatta komplexa datamaterial är också meriterande.

Du måste tala flytande svenska och ha mycket goda kunskaper i engelska.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

2023-01-01 eller snarast möjligt efter detta datum (enl. överenskommelse)  

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-23.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Jordbruksforskare

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat