arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i Beräkningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Processansvarig, ITIL

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har avdelningen 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar, såväl som inom tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens. Avdelningen spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Forskningsprojektet: Du kommer ingå forskargruppen Integrative Scalable Computing Laboratory och kommer arbeta i forskningsprojektet HASTE. Detta interdisciplinära projekt syftar till nya, smarta metoder för att hantera och analysera mycket stora mängder av bilder från mikroskopi och på så sätt möjliggöra att ta vara på den snabbt ökande mängden data som genereras av moderna experimentella plattformar i livsvetenskaperna. Ett centralt mål i projektet är prioritera datainsamling och analys till delmängder av data baserat på automatiskt framtagna mått på hur användbara och intressanta de är. För att konstruera sådana smarta system för vetenskaplig utforskning av bilddata utforskar vi ett antal olika angreppssätt som kombinerar effektiv datamining i bilddata och konstruktion av kvantitativa modeller som lär sig hur intressant data är. Vi letar nu efter en forskare som arbetar på smarta pipelines för processning av strömmande data, samt utveckling av intelligenta och effektiva molnsystem som prioriterar datalagring och beräkningar baserat på metriker som beskriver hur viktiga eller intressanta dataobjekt är. Projektpartners är Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala Universitet, Institutionen för Farmaceutiska Biovetenskaper, Uppsala Universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab), Vironova AB och AstraZeneca AB. För mer information se projekthemsidan: http://haste.research.it.uu.se/.  

Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisnings och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20%.

Kvalifikationskrav: Kandidaten ska ha en doktorsexamen i Beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik, Datavetenskap, Bioinformatik eller ett relaterat område.
Kandidaten måste ha dokumenterad erfarenhet av tillämpade distribuerade beräkningar, molnberäkningar, storskalig dataanalys med klusterlösningar såsom Apache Spark, och mjukvaruutveckling. Vidare ska kandidaten ha förmåga till samarbete i en interdisciplinär grupp och till oberoende forskning, samt ha förmåga att planera och organisera sitt eget arbete på flera samtidiga projekt och i ett högt tempo. Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska är en förutsättning.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterad erfarenhet av forskning på hantering och analys av strömmande data, datoriserad bildbehandling, och maskininlärning. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativ och självständighet värderas.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 2 sidor), som inkluderar en kort biografi med en sammanfattning av doktorandarbetet och eventuella tidigare postdoktorala projekt i relation till forskningsfronten. Ansökan ska också innehålla en lista över meriter, kopior av relevanta intyg och betyg, en lista över publikationer och kontaktinformation till minst tre referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 12 månader.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Andreas Hellander, projektledare, eller Emanuel Rubensson, avdelningsföreståndare vid avdelningen för beräkningsvetenskap, .

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2020, UFV-PA 2020/4008.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Processansvarig, ITIL

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning