arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i beräkningstoxikologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Bioinformatiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

vid Science for Life Laboratory, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-06-30.

SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylär biovetenskap vid Karolinska institutets campus i Solna. SciLifeLab tillhandahåller infrastruktur för moderna molekylära teknologier och utgör ett samverkanscentrum för Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Centret samlar ett brett spektrum av forskare över traditionella universitets- och institutionsgränser, för att underlätta samarbeten och tvärvetenskapliga studier inom två huvudfokusområden: hälso- och miljöforskning.

Stockholms universitet är bland världens högst rankade lärosäten inom miljövetenskap. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution som samlar ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal från flera områden inom naturvetenskap, och över 30 länder, för att studera olika miljöfenomen.

Projektbeskrivning

Vi söker en forskare med starka färdigheter inom beräkningstoxikologi. Detta kommer att innebära arbete med cell-, djur- och humandata producerat inom forskninsgruppen och från existerande databaser för att studera mekanismer och hälsorisker kopplade till miljöföroreningar. Du kommer att arbeta som en del av ett större team som involverar toxikologer, analytkemister, molekylärbiologer och bioinformatiker för att bättre förstå de toxikologiska effekterna av miljökemikalier.

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer att arbeta i docent Oskar Karlssons forskningsgrupp vid SciLifeLab i Solna. Huvudsyftet är att analysera toxikologiska data, utveckla prediktionsmodeller, i nära samarbeta med de som utför laborativt arbete. Den anställde förväntas planera, genomföra, tolka och kommunicera resultat.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom beräkningstoxikologi, bioinformatik. Tidigare erfarenhet av arbete med toxikologiska databaser, high-throughput screening och laborativ erfarenhet anses vara en stor tillgång.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2019-09-02 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Oskar Karlsson, oskar.karlsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.