arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i beräkningsmetoder för språkdiversitet

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Lingvist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

vid Institutionen för lingvistik. (Sista ansökningsdag: 2019-04-30.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2019-05-24.

Institutionen för lingvistik, Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier vill stärka sin forskning inom ämnet Språkdiversitet, som nyligen finansierats av den humanistiska fakulteten som ett framtida forskningsområde. Som ett första steg anställer vi nu en forskare som har erfarenhet av beräkningsmetoder som kan tillämpas på språkvetenskaplig forskning. Forskaren kommer att vara baserad vid Institutionen för lingvistik som samordnar det framtida forskningsområdet Språkdiversitet.

Projektbeskrivning

Målet med det framtida forskningsområdet Språkdiversitet är att skapa ett samarbete med fokus på språkdokumentation och tvärspråkliga studier av de systematiska skillnader som uppstått i världens språk, geografiskt och över tid. Vi undersöker hur dessa mönster uppkommer och sprids, och hur de är integrerade i det större kulturella sammanhang som deras talare och samhällen befinner sig i. Vi studerar också större frågor om grundorsaker och effekter av språkdiversitet, som exempelvis universella och modalitetsspecifika begränsningar i språk, implikationer av språkdiversitet för lingvistisk teori, sambandet mellan språkdiversitet och kognitiva processer, och så vidare. Vi vill stärka vår kapacitet för experimentella, kvantitativa och beräkningsbaserade metoder, och därigenom vidare konsolidera gruppen.

Arbetsuppgifter

Forskaren förväntas samarbeta med de deltagande institutioner och hjälpa till att starta nya projekt inom språkdiversitet som skulle gynnas av forskarens specialistkompentens. För projekt som involverar hjärnavbildning kan forskaren också vilja samarbeta med det nyligen öppnade Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) som förvaltas av Institutionen för lingvistik.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt en svensk doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer vi lägga:
 • särskild vikt vid sökandes publicerade forskning av hög kvalité som genomförts med hjälp av beräkningsbaserade metoder för lingvistik, i synnerhet sådan forskning som demonstrerar den sökandes förmåga att samarbeta inom olika discipliner
 • stor vikt vid sökandes individuella forskningsplan kopplad till det framtida forskningsområdet Språkdiversitet, som skisserar en forskningsagenda i språkdiversitet de närmaste två åren. Vi rekommenderar att sökande säkerställer tillräcklig anknytning mellan sin forskningsplan och aktuell forskning vid de deltagande institutionerna.
 • stor vikt vid sökandes kompetens inom statistisk modellering och datorprogrammering
 • vikt vid sökandes organisatoriska färdigheter, t.ex. visad erfarenhet av att organisera konferenser och workshops.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Robert Östling, robert@ling.su.se eller Johanna Mesch, johanna.mesch@ling.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.