arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare eller senior analytiker inom strategisk cyber

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som säkerhetspolitik, operationsanalys och strategisk planering, försvarsekonomi, krisberedskap och civilt försvar.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter


Som forskare eller senior analytiker med inriktning mot cyber på strategisk nivå arbetar du med utveckling av svensk policy inom cyberområdet. Du kommer att stödja våra uppdragsgivare med att skapa förståelse för den tekniska utvecklingen, och analysera vad denna kan komma att medföra för Sverige på såväl kort som lång sikt, nationellt och internationellt.

Vi försöker tillämpa många och breda perspektiv i de problem vi ställs inför. Din förmåga att tänka långsiktigt, ta hänsyn till många aspekter samt att presentera balanserade avvägningar är avgörande för att våra uppdragsgivare ska få bra beslutsunderlag. Dina resultat levereras i regel skriftligt, men du behöver också kunna stödja uppdragsgivare med mer handgriplig problemformulering, implementering och uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår att leda seminarier och workshops, samt att presentera studieresultat inför publik.

Du arbetar tillsammans med både kollegor och uppdragsgivare, men arbetsuppgifter utförs också självständigt. Du förväntas kunna bidra med ditt perspektiv och din kompetens till andra projekt och studier inom avdelningen. Efterhand kommer du bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter. Möjligheterna att arbeta inom, och att växla mellan olika verksamheter vid Försvarsanalys är goda.

Din profil


Du har en examen på minst avancerad nivå inom ett område som är relevant för utveckling av cyber på strategisk nivå. Du är antingen disputerad i ett ämnesområde som har bäring mot detta, eller har minst 5 års arbetslivserfarenhet av forskning, analys eller policyutveckling. Du har ett brett nationellt och internationellt nätverk bland praktiker eller akademiker.

Du behöver inte vara tekniker, men förutsätts ha god teknisk förståelse för IT-infrastruktur, cyberangrepp och sårbarhet i cyberfysiska system.

Det är meriterande om du:


har arbetat med utveckling av strategisk cyber inom myndigheter, företag eller tankesmedjor
är väl insatt i svenska myndigheters arbete inom området
har relevanta internationella erfarenheter
är insatt i regeringskansliets funktion och arbetssätt
har erfarenhet av, och förmåga att handleda på motsvarande magisternivå, från akademi eller näringsliv.
Du har en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i skrift, på såväl svenska som engelska. Du hyser ett starkt intresse för vetenskapliga metoder och dess tillämpning i praktiken.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Förutom beskrivningen ovan är det viktigt att du:

har problemlösande analysförmåga
är självgående
har god samarbetsförmåga
är strukturerad
är flexibel
har hög grad av integritet.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen. Du ska vid behov vara beredd att krigsplaceras inom ramen för FOIs roll i totalförsvaret.

Vi erbjuder


Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande, men ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Arbetsplatsen är belägen i Kista, men du kan tidvis komma att placeras i våra uppdragsgivares organisationer.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Anders Norén. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås via telefon 08 - 5550 30 00. Möjligheterna att nå dessa personer kommer att vara begränsad under jul- och nyårshelgerna.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2020-01-19! Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev märkt med ref FOI-2020-502.

#LI-DA1

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid Tillsvidare