arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare: Mikrobiell ekologi i den djupa biosfären

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  17 maj

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att ingå i en ny forskargrupp verksam inom akvatisk mikrobiell ekologi och biogeokemi. Vi studerar mikroorganismer och deras processer i sjöar och andra akvatiska ekosystem med hjälp av molekylära, cellulära och isotopbaserade metoder. Tekniker såsom storskalig metagenomik och enkelcellsanalys används i stor utsträckning och forskningen inkluderar såväl fältarbete som kontrollerade experiment i laboratoriemiljö. Våra fokusområden just nu är mikrobiell omvandling av kol, kväve och kvicksilverföreningar men vi har även pågående projekt med inriktning på mikrobiella processer i polarområden och djupa grundvatten samt symbiotiska interaktioner mellan mikroorganismer och olika värdorganismer.

Vi söker efter en forskare för att under en begränsad tid bidra till ett projekt som syftar till förståelse av mikroorganismer som lever på stort djup i sprickor i kristallin berggrund. I projektet används storskalig sekvensering, experiment för att studera nedbrytning av organiskt material och tolkning av odlingsexperiment kopplad till långsiktig förvaring av radioaktivt avfall. Fokus i denna projektfas ligger på tolkning av data, syntes och rapportering i vetenskapliga publikationer.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen i biologi med betydande dokumenterad postdoktoral erfarenhet av mikrobiologiska studier av den djupa terrestra biosfären. Detta inkluderar erfarenhet av såväl odlingsmetoder som odlingsoberoende molekylära tekniker, kod kunskap om storskalig analys och hantering av metagenom och metatranskriptom och relevanta statistiska metoder. Vi kräver dessutom förmåga att arbeta självständigt och goda kunskaper och färdigheter i engelska språket (skriftligt/muntligt).

Placering:

Uppsala/flexibel

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 2 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

25 juni 2021

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-17.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat