arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare, 50 %

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Forskare i internationellt forskningsprojekt Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration - MaHoMe

Tjänsten ingår i Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration - MaHoMe, ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av NordForsk med professor Fran Lloyd (Kingston University, Storbritannien) som PI.

Anställningen börjar den 1:e september 2021 (eller enligt överenskommelse) och är placerad i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

Projektbeskrivning


MaHoMe är ett nytt institutionellt konsortium som sammanför multidisciplinära forskare från Danmark, Sverige och Storbritannien samt flera lokala icke-statliga organisationer som anordnar konstnärliga evenemang i tätt samarbete med migranter. MaHoMe utvecklar ett originellt och innovativt perspektiv med fokus på hur uppfattningar om hem och att känna sig "hemma" tas upp i migrationspolitiska åtgärder samt i oberoende filmproduktion i de tre länderna mellan år 2010 och 2020. Projektet kombinerar kvalitativa metoder som används inom sociologi, antropologi, filmvetenskap samt pedagogik. Projektets svenska forskarlag ansvarar för insamling av intervjuer med privatpersoner med invandrarursprung. Dessutom kommer svenska forskare att dokumentera deltagarnas aktiviteter under en serie estetiska workshops. Syftet är att utforska hur migranter av olika generationer definierar sitt hem och gör sig hemmastadda i sina ankomstländer. Detta, i sin tur, kan ge värdefulla insikter som kan översättas till integrationspolitiska åtgärder samt stimulera konstnärligt skapande med fokus på hem, hemmaskapande, interkulturella möten och historier om migration.

Mer information om projektet: https://mahomeproject.com

Arbetsuppgifter:


Forskaren förväntas bedriva 50% forskning under ungefär två år (september 2021- augusti 2023). Den som anställs bör arbeta självständigt men också samarbeta med andra forskare inom projektet. Forskaren kommer att bidra till MaHoMe empiriskt genom att samla och analysera det svenska materialet i samarbete med Docent Eleonora Narvselius, som är lokal PI inom projektet.

Forskaren förväntas att kunna:


- välja ut och analysera performativa konstverk och filmer av migrerande konstnärer som mellan 2010 och 2020 har satt fokus på hem och hemskapande.

- tillsammans med den lokala PI delta i insamling av individuella intervjuer med olika grupper av respondenter i Sverige, Danmark och Storbritannien.

- delta i projektseminarier, planeringsmöten och forskningsseminarier under anställningsperioden.

- författa två artiklar, den ena som innehåller analys av film- och konstmaterialet från Sverige, och den andra, med den lokala PI som medförfattare, som undersöker det insamlade intervjumaterialet.

- bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund.

 Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Förmågan att bedriva forskning självständigt samt delta i forskningssamarbete är avgörande för tjänsten.

Kvalifikationer


 Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska. Goda kunskaper i svenska och danska språk, både muntligt och skriftligt, är särskilt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av akademiska studier i film och konst, särskilt i kombination med fokus på migration i svenska och/eller danska sammanhang är särskilt meriterande. Erfarenhet av intervjuande och tillämpning av etnografi i egen forskning är av stor relevans för anställningen. Det anses dessutom vara en merit om den sökande har personligt intresse för eller praktisk erfarenhet av arbete med migrations- och flyktingfrågor.

Bedömningsgrund


Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet. Vid anställning som forskare ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Enbart sökande vars forskning och tidigare arbete kan stärka forskningsteamet och hela projektet kommer att beaktas för anställningen.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

- - Undertecknad ansökan om högst 1500 ord som beskriver den sökandes huvudsakliga kvalifikationer samt hur den sökande kommer att bidra till projektet;
- - Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad* kopia på doktorsexamen
- - Publikationsförteckning (inklusive DOI, ISBN eller ISSN nummer)
- - En eller två publicerade vetenskapliga texter (cirka 8000-10 000 ord), varav minst en ska vara skriven utan medförfattare.

*med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer av två personer som inte står i jävsförhållande till den sökande och som kan bekräfta att kopian överensstämmer med originalet.

OBS! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50. Tillträde: 2021-09-01 Tillsvidareanställning