arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare – effekter av kvävetillförsel på kol- och vattenflöden

 • Yrkesroll

  Naturgeograf

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 september

 • Sök jobbet senast

  21 september

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Kvävetillgången är kraftigt begränsande för tillväxten i de flesta nordliga barrskogar. På försöksområdet i Rosinedal undersöker forskarna hur kvävetillförsel påverkar skogsbeståndens kol-inlagring och vattenbalansen. Huvudsyftet med det här projektet gäller hur kvävetillförsel påverkar kolinlagring och vattenbalans i den boreala skogen. Projektet baseras huvudsakligen på data från Eddy-Covariance mätningar.

Institutionen består av 100 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas.För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Arbetsuppgifter:

Projektet bygger på utnyttjandet av modern Eddy-Covariance teknik för mätning av flöden av koldioxid och evapotranspiration i det boreala skogslandskapet. Den som erhåller tjänsten kommer att vara ansvarig för allt fältarbete, insamling, bearbetning och utvärdering av all data samt att publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer:

Den sökande måste ha en doktorsexamen i naturgeografi, atmosfärsvetenskap, eller motsvarande. För att vara aktuell för tjänsten krävs vidare dokumenterad erfarenhet av: 1) mätningar av CO2 och H2O flöden i boreala skogslandskap med Eddy Covariance teknik; 2) att utvärdera interaktioner mellan kvävetillförsel och kol/vattenbalansen samt väderförhållanden. Utöver dessa kunskaper krävs färdigheter i att använda Matlab, R eller motsvarande programvara för att hantera stora data-material med högfrekvensdata från flera olika datakällor. God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift är ett krav. Följande erfarenheter kommer att beaktas som betydande meriter: 1) detaljerad kunskap i mikrometeorologisk teori; 2) hantering av Eddy-Covariance data; 3) Frekvent publicering I vetenskapliga tidskrifter.

Placering:

Umeå

Anställningsform:  
Tidsbegränsad anställning 3 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Under Oktober 2021 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-21.

Att bifoga med ansökan: CV, lista över publikationer, examenensbevis (doktorand), samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Naturgeograf

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat