arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare - markfysik och jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Detta är en strategisk tjänst för att stärka forskning inom markfysik, agro-hydrologi och jordbrukets vattenhantering, både med avseende på markens naturliga markfysikaliska egenskaper, liksom dränering och avledning både i odlade och urbana landskap. Vi välkomnar en ny kollega till teamet då vi expanderar, i respons på växande efterfrågan på kunskap om mark- och vattenhushållning för att möta samhälls- och klimatförändringar.

Arbetsuppgifter:

Detta är en forskartjänst kombinerad med uppgifter att bidra till undervisning och handledning på kandidat-, master/magister- och doktorandnivå.

Arbetsuppgifterna inkluderar:

 • Utveckla forskning av hög nationell och internationell standard relaterad till markfysik, jordbrukets vattenhushållning och agro-hydrologi
 • Leda och bidra till ansökningar för forskningsfinansiering och innovation inom ämnet
 • Stödja uppbyggnaden av en nationell databas för markfysikalisk data
 • Bidra till kvalitetssäkring och den strategiska inriktningen för Markfysiklaboratoriet https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/laboratories/the-soil-physics-laboratory2/
 • Bidra till att markfysikaliska och vattenhanteringsaspekter ingår i protokoll och mätningar för långliggande fältförsöksaktiviteter
 • Bidra till undervisning och handledning på kandidat och magister/mastersnivå, samt koordinering och utveckling av relevant undervisning inom ämnet
 • Kommunicera med partners (lantbrukare, företag, rådgivare, policy och samhälle generellt) om forskningsaktiviteter och resultat relaterade till markfysik och jordbrukets vattenhantering

Kvalifikationer:

Nödvändiga kvalifikationer:
 • Doktorsexamen i markvetenskap eller relaterat ämne (t.ex. miljöteknik, geovetenskapsgeografi, naturresurshantering) med stark betoning på markfysik, agro-hydrologi och jordbrukets vattenhantering
 • Minst 3 års visad forskningserfarenhet inom ämnesområdet efter presenterad doktorsavhandling
 • Undervisningserfarenhet inom högre utbildning

Meriterande:

 • Förståelse för jordbrukets mark- och vattenhantering, och jordbrukssystem i boreal och tempererade klimatzoner
 • Erfarenhet som handledare/bihandledare för forskarstuderande eller personal i en forskningsmiljö
 • Erfarenhet med bidragande och/eller ledande roll i utveckling av forskningsansökningar för att säkra forskningsfinansiering
 • Exempel på kommunikation av forskningsaktiviteter och resultat till andra akademiker, praktik, policy eller samhället i stort
 • Erfarenhet inom en eller flera aspekter av data/informationshantering och kvalitetssäkring, modellering, (geo-) statistik, GIS-applikationer relaterade till markfysik och jordbruksvattenhantering
Personliga färdigheter och kompetenser som meriterar:
 • Visad förmåga att kunna arbeta i team
 • Lösningsorienterad
 • Mentorskap, handledar- och ledarskapskapacitet
Flytande muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs. Om du är icke-svensktalande, förväntar vi oss att du anstränger dig för att lära dig svenska strax efter att du har börjat.

Körkort erfordras.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning berodne på finsasiering

Omfattning:

100%

Tillträde:

2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-29.

Ansökan ska innehålla

 • Komplett CV med fullständig publikationslista och beskrivning av relevant information relaterad till krav och meriter som anges ovan
 • 3 personliga referenser
 • Ansökningsbrev som uttrycker kandidatens relevans och potentiella bidrag för denna tjänst
Ansökningar utvärderas mot krav och meriter i denna annons. Ett urval av kandidater kommer att bjudas in till intervjuer av anställningskommitte tidigt september 2021.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning 24 månader Ej specificerat