arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förhandlingschef till Trafikverket

 • Yrkesroll

  Förhandlingschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Trafikverket är med och bygger ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling. Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Just nu söker vi en förhandlingschef!

Förhandlingschef till Trafikverket


Arbetsuppgifter

Förhandlingschefen ansvarar för lönebildnings-, avtals-, förhandlings-, omställnings- och arbetsrättsfrågor samt företräder Trafikverket i tvisteförhandlingar. I ansvaret ingår befogenhet att teckna kollektivavtal och sluta förhandlingsöverenskommelse vid tvisteförhandlingar. Förhandlingschefen har ett nära samarbete med HR-cheferna i respektive verksamhetsområde och leder arbetet med att förvalta och utveckla avtals- och villkorspaketet i Trafikverket, tillämpningen av de arbetsrättsliga regelverken, lönerevisonsarbetet samt formandet av arbetsgivarpolitiken i myndigheten. I ansvaret ingår att säkerställa tillgång till utbildning för Trafikverkets chefer i arbetsgivarrollen. På Trafikverket står utveckling och samverkansfrågor högt på agendan där förhandlingschefen ansvarar för och fortsätter arbetet med att utveckla förtroendefulla relationer med de arbetstagarorganisationer som är förhandlingsparter i Trafikverket (SACO-S, ST och Seko). Kollektivavtalade löne- och anställningsvillkor ligger inom ramen för statens affärsverksavtal och regleras i huvudsak i lokalt avtal för Trafikverket. Vidare har Trafikverket ett samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna. Rollen är bred och innebär omfattande internt och i viss mån externt samarbete som Trafikverkets representant i arbetsgivarpolitiska frågor inklusive deltagande i arbetsrättsliga nätverk. Förhandlingschefen ingår i HR:s ledningsgrupp och rapporterar direkt till HR-direktören.

Övrig information


På HR arbetar du tillsammans med verksamheten för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats. Fokus för oss är att hitta talanger, i rätt tid, på rätt plats och med rätt profil. Vi bidrar med stöd och styrning inom hela HR-området till både organisation och chefer. Tillsammans med verksamheten arbetar vi för att skapa en stimulerande arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och engagemang - och vi hoppas du vill vara en del av den.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Anställningen inom Trafikverket är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordande på inledningsvis 4 år. 
I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner samt styrelserekrytering. Frågor om tjänsten besvaras av Ella Winsnes Sunnemark, 072-077 24 78, ella.winsnes.sunnemark@poolia.se.

Kvalifikationer


I rollen som förhandlingschef ställs höga krav på kommunikations- och samverkansförmåga. Arbetet bygger på det förtroende du kan skapa hos verkets ledning, linjechefer och hos arbetstagarorganisationerna samt din förmåga att alltid verka utifrån verksamhetens behov. 
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har tidigare ledarerfarenhet och flerårig erfarenhet av kvalificerat förhandlings- och lönebildningsarbete på strategisk nivå i en stor organisation. Du har en akademisk examen med inriktning mot HR eller juridik, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du ska ha goda kunskaper inom det arbetsrättsliga området och i kollektivavtalsfrågor. Vi ser det som meriterande om du har tidigare statlig erfarenhet, erfarenhet av förmånsfrågor och särskilt pension- och försäkringsfrågor. 

Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för det första urvalet i den här processen.
Du kan ansöka via Poolias hemsida eller via Trafikverkets hemsida.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Förhandlingschef

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% , Provanställning tillämpas