arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Företagsläkare

 • Yrkesroll

  Specialistläkare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Nu kan du vara med och jobba för ett starkare försvar. I Försvarsmakten kan du jobba med företagshälsovård på en omväxlande arbetsplats med ett syfte utöver den vanliga. Som företagsläkare på regementet Livgardet kommer du bidra till en stark försvarsmakt som försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Vi är kända för de blåklädda soldater som ofta bevakar de kungliga slotten men har också förband med militärpolis och säkerhetstjänst liksom markstridsförband. Vi svarar även för internationell kursverksamhet, försvarsmusikkårer och utbildning av personal till internationella insatser.

Försvarshälsan på Livgardet bedriver företagshälsovård för anställda medarbetare samt hälso- och sjukvård för värnpliktiga. Vi upprätthåller sjukvårdsberedskap på militära övningar och är en integrerad del i förbandets samlade insatser.

Försvarshälsan vid Livgardet omfattar avdelningarna i Kungsängen nordväst om Stockholm, i centrala Stockholm/Gärdet samt vid Militärhögskolan Karlberg i Solna. I Kungsängen tjänstgör tre läkare över tid och i Stockholm/Gärdet en läkare. I övrigt finns sjuksköterska/företagssköterska, fysioterapeut/ergonom, psykolog, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog och medicinsk sekreterare hos oss.

Som företagsläkare på Livgardet kommer du jobba i en omväxlande och spännande miljö med både militär och civil personal. Du kommer att utgöra en viktig del i Försvarshälsan och Försvarsmakten och bidra till personalens förmåga att lösa sin uppgift. Därmed blir du en viktig del för att skapa en frisk och stark försvarsmakt.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Genomföra tjänstbarhetsbedömningar inför anställning och utlandstjänstgöring
 • Genomföra lagstadgade medicinska kontroller
 • Arbeta i nära samspel med Försvarshälsans andra yrkeskategorier
 • Främjande, förebyggande och efterhjälpande arbete utifrån identifierade behov i samverkan med verksamheten.
 • Delta som en oberoende resurs för regementets chefer att, tillsammans med sina medarbetare, skapa förutsättningar för hälsosamma, säkra och väl fungerande arbetsplatser.
 • Arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå

Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med specialistexamen inom arbetsmedicin/företagshälsovård.

Meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet av medicinska tjänstbarhetsbedömningar, lagstadgade medicinska kontroller och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Personliga egenskaper

Du behöver vara samspelande, flexibel och initiativtagande för att kunna möta de behov som uppstår i verksamheten. Det krävs att du är självgående i din tjänsteutövning samtidigt som en god samarbetsförmåga är en förutsättning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Huvudsaklig arbetsplats är Kungsängen, men tjänstgöring kan också förekomma vid våra avdelningar i Stockholm och vid Karlberg. Vi erbjuder tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Det finns mycket goda förutsättningar för träning, med tillgång till träningsanläggningar och träning på arbetstid tre timmar per vecka. 31 dagars semester från 30 års ålder och 35 dagars semester från 40 års ålder.
I befattningen kan tilläggsuppdrag som medicinskt ansvarig läkare bli aktuellt.

För upplysningar om befattningen kontakta:

Rickard Sellin, tjf C Försvarshälsan Livgardet, tfn 072-396 14 43.

Fackliga företrädare

Johan Gillemyr, SACO
Stefan Morin, OFR/O
Kenneth Hartikainen, OFR/S
Tomas Klasson, SEKO

Samtliga nås via växeln 08-584 540 00

Läs mer och ansök senast 2022-08-14. Ansökan tas enbart emot via Försvarsmaktens webbplats. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialistläkare

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat