arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Företagsdoktorand till Eskilstuna Kommunfastigheter

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Eskilstuna Kommunfastigheter AB är ett kommunalt fastighetsbolag med fokus på affärsmässig samhällsnytta! Vi utgör en viktig del av Eskilstunas och Torshällas stadsutveckling genom att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, effektiv lokalförsörjning, hållbara byggen och erbjuder förstaklassiga badupplevelser. Vi på Kommunfastigheter äger ca 7 600 lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, 68 000 kvm lokaler inom samhällsfastigheter och ansvarar för verksamheten i Munktellbadet. Som bolag har vi förvaltningsuppdrag för 500 000 kvm kommunala lokaler. Vår verksamhet är uppdelad i tre affärsområden, Bostad, Lokaler och Bad. Totalt är vi 460 anställda som alla arbetar för Eskilstunas och Torshällas utveckling!

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-04-19
Stationeringsort: Eskilstuna/Västerås, anställning vid Eskilstuna Kommunfastigheter
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand till företagsforskarskolan Future-Proof Cities.

Vad är Future-Proof Cities forskarskola?

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i små och medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Knivsta, Borlänge och Falun.  Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola. Forskningen är tvärvetenskaplig och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom olika discipliner såsom teknik-, miljö- och samhällsvetenskaper. De flesta doktoranderna anställs i kommunala bolag för att uppnå samproduktion av kunskap mellan forskning och praktik.

Forskarskolan har fyra övergripande forskningsområden som formar de projekt som ingår i Future-Proof Cities:
 • Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
 • Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
 • Styrning och planering mot urban resiliens
 • Metoder och verktyg för samskapande
Future-Proof Cities bidrar till en samhällsdialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar inom dessa forskningsområden. Du blir en del av en nyskapande forskningsmiljö där du erbjuds anställningstrygghet när du driver ditt doktorandprojekt.

Doktoranden för denna anställning kommer att anställas vid Eskilstuna Kommunfastigheter och vara inskriven som forskarstuderande vid Mälardalens högskola inom forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Arbetet kommer att handla om digitalisering av byggnader för ökad flexibilitet och bättre inomhusklimat. Flexibilitet och variation i energianvändning får en allt viktigare roll i energisystemet och därmed även för fastighetsbolagen. För Eskilstuna Kommunfastigheter är det viktigt att kunna använda ny digital teknik för att dels förbättra energieffektiviteten i sina byggnader men också för att bättre kunna styra inomhusklimatet för sina boende. I detta projekt kommer fokus vara på de sociotekniska möjligheterna och hindren för byggnaders flexibilitet och de boendes villighet, där både digitalisering och social hållbarhet är viktiga.

Som doktorand har du ett 80% forskaruppdrag via lärosätet kombinerat med 20% anställning på Eskilstuna Kommunfastigheter AB.  Du är stationerad i Eskilstuna Kommunfastigheters projekt- samt driftgrupp, nära byggnads- och utvecklingschef inom bolaget på Munktelltorget 2 i Eskilstuna. Där får du se samt bidra till arbetet som bedrivs inom flertalet projekt och samarbeten. Vi är flexibla gällande hur du kan tänkas bidra i arbetet, mycket utifrån dina intresseområden kopplat till de frågor arbetsgivaren arbetar med.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

För behörighet att antas till forskarutbildning i Energi- och miljöteknik gäller som särskilda behörighetsvillkor att den forskarstuderandeska ha något av följande:
 • Avlagt civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde
 • Avlagt fyrårig naturvetenskaplig utbildning med tekniskt innehåll motsvarande en civilingenjörsexamen
 • I annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning
Den sökande ska ha förmåga att skriva och kommunicera på engelska. Kunskaper i svenska är meriterande. Sökande som inte kan svenska förväntas lära sig det under det första året.Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för anställningen är:
 • Kunskap i energiteknik
 • Kunskap inom datahantering och informationssystem
 • kunskap i samhällskunskap

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat