arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Företagsdoktorand i hållbart byggande och boende

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Doktorand i företagsforskarskolan Future-Proof Cities sökes. Doktoranden anställs på heltid i bostadsbolaget Kopparstaden AB och har sin akademiska hemvist vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle Campus Borlänge. Formell antagning till forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. Tillträde 1 september 2020. Forskarskolan omfatta i sin helhet 12 företagsdoktorander. Den drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Denna annons gäller en av de fyra doktorander som är placerade vid Högskolan Dalarna. Se www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan i sin helhet.

Kunskapsområdet allmänt

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Falun. Fältet är mångvetenskapligt och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom olika discipliner såsom teknik-, miljö- och samhällsvetenskaper. Flertalet av doktoranderna anställs i kommunala bolag. Avsikten är att bygga en stark samverkan mellan forskning och praktik.

Forskarskolan adresserar fyra övergripande forskningsområden:
1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande

Forskarstudier i samverkan med Kopparstaden AB

Doktorandprojektet är framförallt inriktat mot delar av det första och tredje målet: ”Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv” och ”Styrning och planering mot urban resiliens”. Projektet handlar om hur man bygger optimala hållbara flerfamiljshus. Såväl ekologiska, sociala och ekonomiska frågor ska vägas samman. Ekologisk hållbarhet handlar tex. om val av energisystem, installationer och andra tekniska system men också olika materialval för byggnation. Samtidigt ska detta göras på ett ekonomiskt försvarbart sätt med rimliga hyror. Den sociala hållbarheten handlar om att skapa trygghet men även engagemang hos de boende och här kan frågor som utformning av hus och gestaltning av områden spela stor roll. Av speciellt intresse är att studera arbetssätt, såväl i planering som i förvaltande, för att alla hållbarhetsaspekter tas tillvara och hur man gör en optimering utifrån ett övergripande hållbarhetsmål. Livscykel- och energianalys kommer att användas som en metod (bland andra) för att utvärdera hållbarhet i de materiella resurserna.

I forskningsstudierna kommer du att använda programvaror och metoder för LCA- och energianalys. samt olika teoretiska samt praktiska studier. Forskarstudierna löper under fem år. Under denna tid upptar själva studierna 80 procent av tiden, medan 20 procent utgörs av andra arbetsuppgifter. Doktoranden har en arbetsplats både på företaget och Högskolan Dalarna. Forskarstudierna inkluderar deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare, kommuner och företag kan också ingå.

Kvalifikationer

Civilingenjörsexamen, master eller magister i samhällsbyggnad eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på ingenjörsvetenskaper inom ämnet som nämns ovan.

Doktoranden bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. God förmåga att samla in, bearbeta och analysera både kvalitativ och kvantitativ empiri är avgörande för genomförande av forskningen. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Doktoranden bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Doktoranden förväntas också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är ett mångvetenskapligt forskningsfält. Viktigt är också förmåga att omvärldsbevaka den utveckling som sker inom hållbart byggande och förstå hela byggprocessen.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då samarbetet internt på företaget kräver goda kunskaper i svenska och de vetenskapliga arbetena skrivs på engelska. Erfarenhet från anställning i företag eller andra organisationer inom byggande och förvaltande är meriterande.

Ansökningshandlingar

Din registrerade ansökan skall innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens.

Sista ansökningsdag

Du ansöker via vår webbplats senast 19 april 2020

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat