arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Företagsdoktorand med inriktning energisystem

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Doktorand i företagsforskarskolan Future-Proof Cities sökes. Doktoranden anställs på heltid i Borlänge energi och har sin akademiska hemvist vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle Campus Borlänge. Formell antagning till forskarutbildning i energisystem vid Högskolan i Gävle. Tillträde 1 Januari 2021.

Forskarskolan omfatta i sin helhet 12 företagsdoktorander. Den drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Denna annons gäller en av de fyra doktorander som är placerade vid Högskolan Dalarna. Se www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan i sin helhet.

Kunskapsområdet allmänt

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Falun. Fältet är mångvetenskapligt och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom såväl teknik- som miljö- och samhällsvetenskaper. Flertalet av doktoranderna anställs i kommunala bolag. Avsikten är att bygga en stark samverkan mellan forskning och praktik.

Forskarskolan adresserar fyra övergripande forskningsområden:

1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande

Forskarstudier i samverkan med Borlänge energi

Doktorandprojektet är framförallt inriktat mot det andra målet: ” Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer”. Projektet tar sin utgångspunkt i den färdplan för uppvärmningssektorn som värmemarknadens aktörer utarbetat inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Det långsiktiga målet är att sektorn senast 2045 ska vara en kolsänka.

Som doktorand kommer du att ha färdplanen som övergripande ram och arbeta med Borlänge som fallstudie. Inom arbetet ryms bland annat problematiken kring fossilt avfall som förbränns, möjligheten att utnyttja spillvärmekällor i staden och frågor som rör el- och värmeeffekt. Du kommer att utveckla och konkretisera färdplanens åtaganden och uppmaningar genom att kombinera teori med praktiska studier på företagets olika enheter.

I forskningsstudierna kommer du dels att arbeta med beräkningsalgoritmer och analys av data, samt dels med utveckling av metoder och arbetsrutiner för åtgärder som beskrivs i färdplanen. Arbetet har således både en teoretisk del och en mer tillämpad del.
Forskarstudierna löper under fem år. Under denna tid upptar själva studierna 80 procent av tiden, medan 20 procent utgörs av andra arbetsuppgifter. Doktoranden har en arbetsplats både på företaget och Högskolan Dalarna.

Forskarstudierna inkluderar deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare, kommuner och företag kan också ingå.

Kvalifikationer

Civilingenjör, magister- eller masterexamen med inriktning energiteknik, energisystem eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.

Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på ingenjörsvetenskap inom något av ovan nämnda ämnen.

Doktoranden bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. Goda kunskaper i matematisk analys och utveckling av enklare beräkningsalgoritmer är nödvändigt.

En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Doktoranden bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Doktoranden förväntas också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är ett mångvetenskapligt forskningsfält.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då samarbetet internt på företaget kräver goda kunskaper i svenska och de vetenskapliga arbetena skrivs på engelska.

Yrkesmässiga erfarenheter från energibranschen som kan ha bäring i doktorandprojektet är meriterande.

Ansökningshandlingar

Din registrerade ansökan skall innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens.

Sista ansökningsdag

Du ansöker via vår webbplats senast 6 dec 2020

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat