arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Föreståndare för samverkansorganisationen SLU Fältforsk

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

SLU Fältforsk är en kontakt- och samverkansorganisation för SLU och externa intressenter inom jordbruksområdet. Verksamheten omfattar behovsmotiverad forskning och utveckling i fält. SLU Fältforsk:s uppgift är att på nationell nivå samordna, utveckla och kvalitetssäkra fältförsöksverksamhet avseende såväl planering och resultatbearbetning som försöksmetodik och datalagring. SLU Fältforsk ska dessutom tillhandahålla öppna mötesplatser där intressenter i jordbruksforskning samverkar med forskare för identifiering av forskningsbehov, spridning av kunskap och initiering av forsknings och utvecklingsprojekt. Mer information finns på http://www.slu.se/faltforsk

Långliggande försök är unika fältlaboratorium för växtodlingsförsök som gör det möjligt att studera långtidseffekter av odlingsåtgärder och miljöfaktorer. De utgör en värdefull resurs när man vill angripa moderna frågeställningar, t. ex. sådana som kopplar till klimatförändringar, ekosystemtjänster eller produktion. Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) vid SLU ansvarar för dessa långliggande försök. Mer information finns på https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/  

Arbetsuppgifter:

Som föreståndare kommer du att leda och utveckla SLU Fältforsk:s verksamhet, samt ha personalansvar för staben, som för närvarande består av en statistiker, en databasansvarig och en tekniker på hel eller deltid. I arbetet ingår också att stödja och utveckla mötesplatserna för intressenter i jordbruksforskning. Till din hjälp i det arbetet finns för närvarande åtta kommittéer med olika ämnesansvar, där ordföranden i alla kommittéer har en anställning vid SLU.

Som koordinator för långliggande försök kommer du att driva styrgruppens verksamhet och verka för att NJ-fakultetens långliggande försök håller hög internationell klass, är användbara för en stor bredd av frågeställningar inom många ämnen, vara väl kända inom och utanför SLU och därigenom generera resurser och ny kunskap. Till din hjälp finns ett tiotal forskare vid olika institutioner med ansvar för de olika försöken.

Som föreståndare för SLU Fältforsk och koordinator för långliggande försök kommer du att vara underställd prefekten vid institutionen för växtproduktionsekologi. En styrgrupp med ledamöter från SLU och externa intressenter finns knuten till Fältforsk och har till uppgift att tillstyrka budget och verksamhetsplan som du som föreståndare föreslår. Som stöd för ditt arbete kommer du att ha en referensgrupp med ledamöter från verksamhetens intressenter. Styrgruppen för långliggande försök består förutom av koordinatorn av en ordförande (utses av dekanen), samt en ledamot från vardera av de berörda ämnesområdena.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är väl förtrogen med fältforskning inom växtodlingsområdet. Du ska vara disputerad inom ett ämne som kopplar vill växtproduktion, och ha erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet. Det är meriterande att vara vetenskapligt skicklig och att ha erfarenhet av samverkan med näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på något skandinaviskt språk och på engelska. Arbetsuppgifterna medför många interna och externa kontakter, och dina personliga egenskaper vad gäller kommunikation och ledarskap har stor betydelse vid bedömningen.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tillsvidare (se nedan)

SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

Uppdragen som föreståndare och koordinator är på deltid (50-80 %), och kan göras större eller mindre beroende på hur stor andel av SLU Fältforsk arbetsuppgifter som utförs av föreståndaren. Uppdragets längd är tre år med möjligheter till förlängning. Arbetstiden utöver uppdraget förväntas fyllas med undervisning, externfinansierad forskning och uppdragsverksamhet. I det fall då den utvalda kandidaten inte redan har en passande anställning vid SLU kommer den utvalda kandidaten att anställas tillsvidare och på heltid som forskare eller motsvarande vid institutionen för växtproduktionsekologi.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-11-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.