arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Föreståndare för försöksdjursfacilitet

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 december

 • Sök jobbet senast

  21 december

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. (Sista ansökningsdag: 2022-12-11.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2022-12-21.

Stockholms universitet har en av Sveriges modernaste försöksdjursfaciliteter för in vivo studier på möss och råttor inom biologisk grundforskning och forskning som syftar till att finna nya behandlingsmetoder. I faciliteten hålls mössen och råttorna i en berikad och kontrollerad miljö med befuktning och temperaturanpassning med hög hälsostatusnivå, och den personal som tar hand om djuren är välutbildad inom djurskötsel och etik.

Försöksdjursfaciliteten erbjuder avancerad instrumentation för imaging och metabolism, allt med målet att möjliggöra pålitliga och framstående forskningsresultat.

Arbetsuppgifter

Arbetet som föreståndare innebär att leda och driva verksamheten vid faciliteten. Facilitetens uppgift är att på bästa sätt, både funktionsmässigt och etiskt, tillhandahålla användare med service, kunskap och teknik för att utföra forskning med försöksdjur. I detta ingår bland annat att säkerställa att rutiner, utrustning och lokaler för försöksdjursverksamheten fungerar ändamålsenligt, att leda och fördela det dagliga arbetet samt att vara en kontaktlänk mellan forskare, djurtekniker, veterinär och tillståndshavarkansli.

Som föreståndare ansvarar du för inköp och serviceavtal för facilitetens utrustning, samt för ramavtal och avtal mot externa användare av faciliteten. Därtill ingår det att kommunicera och sprida information om verksamheten och att vara kontaktperson för externa användare från både akademi och industri.

I uppdraget ingår personalansvar för en grupp djurtekniker, som i dag består av sju heltidsanställningar. Du har ansvar för introduktion och utbildning av både djurtekniker och forskande personal som arbetar inom faciliteten, samt att tillse att tillräckliga personalresurser finns för att säkerställa verksamhetens funktion året runt. Tillsammans med institutionens ledning och facilitetens styrgrupp ansvarar du för budget och den löpande ekonomiska uppföljningen.

De löpande arbetsuppgifterna omfattar att delta i det operativa arbetet, bl.a. arbete som bakjour, hantering av farliga substanser, riskanalyser, och samordning av arbetsmiljön inom faciliteten. Du har också ansvar för att journaler förs samt att statistik redovisas årligen. I uppdraget ingår också att representera institutionen i den djurförsöksetiska nämnden samt att ingå i Stockholms universitets djurskyddsorgan.

Som föreståndare har du ansvar för djurens välbefinnande och skötsel samt utbildning enligt gällande föreskrift och kommer att ta aktiv del i granskning av ansökningar till djurförsöksetiska nämnden, konsultera universitetets veterinär samt beakta om alternativa försöksmetoder kan användas innan ansökningar skickas in, samt säkerställa att försök genomförs i enlighet med beviljade ansökningar.

Kvalifikationer

Doktorsexamen inom livsvetenskaperna eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenheter från arbete i en modern försöksdjursfacilitet är ett krav. Du har mycket god förmåga att planera och organisera samt att samarbeta och leda andra människor.

Erfarenhet från arbetsledande befattning är meriterande, särskilt arbetsledande funktion i försöksdjursfacilitet.

Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, även på engelska. Du är beslutsam, flexibel, initiativrik, har god självinsikt och har förmåga att prioritera och delegera arbetsuppgifter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av prefekten Neus Visa, tfn 08-16 41 11, neus.visa@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Biolog

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat