arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förenad universitetslektor i allmänmedicin

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  17 november

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som specialistläkare i allmänmedicin inom Region
Östergötland

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete.
Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den
samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som
universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid
Medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. I tjänsten ingår även att verka för
akademisering inom primärvården i Region Östergötlands östra länsdel.
I anställningen ingår att undervisa på läkarprogrammet, aktivt bidra till läkarprogrammets långsiktiga
utveckling, handleda doktorander i primärvården, bedriva forskning inom ämnesområdet och i
förekommande fall klinisk tjänstgöring på en vårdcentral. Undervisning kommer att ske på svenska och
engelska. Som anställd på Linköpings universitet med placeringsort Norrköping förväntas du vara
närvarande både på Campus Norrköping och på Campus Linköping.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt
doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som
är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen.
Tjänsten är fakultativt förenad med anställning som specialistläkare i allmänmedicin i Region
Östergötland varför denna kompetens är nödvändig för tjänsten
Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara
minst doktorsexamen.
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan
yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där
innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är
ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra
behörighetsgrundande förhållanden.
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och
därefter övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom
planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla
forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå
resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera
studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att
strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska
pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt
förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för hälsa, medicin och vård är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:


https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16673&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat