arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fastighetsjurist sökes

 • Yrkesroll

  Fastighetsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Fastighetsrättsenheten består av ca 13 medarbetare som är lantmätare, jurister, arkitekter m.fl. Enheten har en ganska jämn fördelning mellan kvinnor och män och nästan alla sitter samlade. Vi arbetar med Sveriges mest spännande fastighetsbestånd. Vi är ett bra gäng med olika utbildningsbakgrund som ofta drar vi nytta av varandras kompetenser i arbetet. Vi sitter i fräscha lokaler på Södermalm.

Fastighetsrättsenheten ansvarar för SFV:s fastighetsförsäljningar (inrikes och utrikes), vissa markupplåtelser (servitut, ledningsrätt, tomträtt m.m.), fastighetsrättslig intern rådgivning, viss remisshantering, samordning av externa infrastrukturprojekt m.m. Enheten företräder SFV vid hyres- och arrendenämnd samt domstol i vissa ärenden. Målsättningen med tjänsten är att statens rätt som fastighetsägare även fortsättningsvis ska tillvaratas och att det säkerställs att SFV har en rättssäker hantering av fastighetsrättsliga frågeställningar.

Din roll


Du kommer att tillsammans med övriga fastighetsjurister ge juridiskt stöd och råd till verksamheten och självständigt handlägga ärenden framför allt inom allmän- och speciell fastighetsrätt, särskilt inom hyres- och arrenderättens område. Du kommer att företräda SFV i domstol och inför myndigheter. 

Arbetsuppgifterna är dock varierande och du måste vara beredd på att även andra rättsområden kan vara aktuella. I uppdraget kan även ingå att hålla interna utbildningar och då i första hand inom det hyres- och arrenderättsliga området. Du kommer att ha dagliga kontakter med medarbetare inom SFV, företrädare för andra myndigheter och med allmänheten.

I tjänsten ingår även andra utredningar och uppdrag efter behov. 

Din profilFör att klara uppgiften behöver du ha en juridisk kandidatexamen samt har några års erfarenhet inom en fastighetsförvaltande organisation. Det är meriterande om du är tingsmeriterad. 

Du kan också ha skaffat dig erfarenhet av juridiskt arbete och fastighetsrättsliga frågor på annat sätt och har därmed goda kunskaper inom fastighetsrätt med betoning på hyres- och arrenderätt. 

Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska har en hög känsla för service-och bemötandefrågor.

Vi ser gärna att du utöver fastighetsrättsliga kunskaper även har kunskaper inom miljörätt, PBL och/eller entreprenadrätt.

De egenskaper vi särskilt värdesätter för denna anställning är att du är trygg i din kompetens, har ett arbetssätt som är strukturerat och noggrant, är uthållig och kan skapa och upprätthålla goda relationer.

Mer information
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se. 

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sista ansökningsdag är 2020-05-31 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fastighetsjurist

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid 100