arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fastighetsförvaltare till Naturförvaltningen

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Lantmästare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Tjänsten innebär att vara handläggare på Naturförvaltningsfunktionen, som är en del av Miljövårdsenheten.

Miljövårdsenheten verkar för en ekologisk hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljö samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten svarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet. Uppgifterna genomförs så att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar. Inom enheten finns fem funktioner: naturförvaltning, miljöskydd, naturskydd, vattenvård och miljöstrategiska funktionen. På hela enheten finns cirka 60 medarbetare.

De arbeten som funktionen för naturförvaltning genomför i länets skyddade natur syftar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, samtidigt som möjligheterna till ett hållbart friluftsliv stärks. På funktionen leds, samordnas och genomförs ett arbete som spänner från fastighetsförvaltning till skötsel av friluftslivsanordningar, skyddade skogar, slåtterängar och betesmarker. Upphandlingar och avtal utgör en del av funktionens arbete, liksom uppföljning och dokumentation av åtgärder. I det dagliga arbetet ingår kontakter med såväl entreprenörer, markägare som brukare. En viktig del i funktionens arbete är också att kommunicera värdet av skyddad natur till exempel genom att ta fram informationsskyltar.

Under 2018 har Åsnens nationalpark invigts. Att förvalta nationalparken och att utveckla tillsynen på sjön Åsnen blir en viktig arbetsuppgift för naturförvaltningen under kommande år. Naturförvaltningsfunktionen samordnar också länets deltagande i stora naturvårdsprojekt som till exempel våtmarkssatsningen och naturvårdsbränning inom Life Taiga. Inom fastighetsförvaltningen hanteras frågor som rör Naturvårdsverket som markägare, med upplåtelser och avtal som en viktig del av arbetet.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker nu en fastighetsförvaltare med naturvårdsintresse. Till de arbetsuppgifter som i första hand bedöms bli aktuella hör bland annat att

- vara kontaktperson gentemot Naturvårdsverket i frågor som rör fastighetsförvaltningen

- företräda staten i frågor som rör lantmäteriförrättningar av olika slag, till exempel vägsamfälligheter

- skriva avtal om upplåtelser av jakt-, fiske-, betes- och bostadsarrenden samt att sammanställa underlag för fakturering av arrenden

- bistå i planeringen av byggnadsunderhåll & -investeringar inom Naturvårdsverkets fastigheter

- samordna arbetet med gränsmarkering av skyddade områden

- samordna visst annat arbete, till exempel vägunderhåll och vägvisning

- skriva avtal med tillsynspersoner för nationalpark och utvalda naturreservat

- vara funktionens resurs för andra avtalsfrågor, till exempel vid upphandlingar.

Även andra arbetsuppgifter inom funktionens ansvarsområde kan bli aktuella. Dessutom förväntas du delta i funktionens gemensamma planering och prioritering av åtgärder och medverka i det löpande utvecklingsarbetet.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på cirka 10 personer som arbetar med reservatsförvaltning och angränsande arbetsuppgifter. Som fastighetsförvaltare kommer du att ha mycket kontakt med andra, både internt på Länsstyrelsen och externt. Du sköter en stor del av ditt arbete från kontoret, men behöver också vara ute i fält emellanåt.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har för tjänsten lämplig högskoleutbildning, till exempel jägmästare, lantmätare eller agronom.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturerat och hålla god ordning när det gäller avtal och annan formalia. Du är flexibel och kan prioritera och planera om när det behövs, men ändå ha fokus på målen för verksamheten. Du gillar att arbeta tillsammans med andra, vågar dela med dig av dina kunskaper och frågar om det du inte vet. Du tar vara på möjligheter till effektivisering och vill gärna vara med och utveckla både din egen roll och funktionens arbetssätt i stort. Du är också insatt i frågor som rör jakt, fiske och andra former av naturbruk. Du lockas av ett arbete med frihet under ansvar, variation och utmaningar och möjligheten att kunna göra skillnad!

Meriterande för tjänsten är

- erfarenhet av arbete med avtal
- erfarenhet av lantmäterifrågor
- kunskaper i GIS
- praktisk erfarenhet av jakt eller fiskeförvaltning
- erfarenhet av arbete med praktisk naturvård eller kunskaper i naturvårdsbiologi

ÖVRIGT

Du måste ha körkort för personbil och vara beredd på resor i tjänsten, till största delen inom länet. Placeringsort Växjö.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Jonas Nordanstig

010-2237000