arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fastighetschef till SFV Teatrarna

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Fastighetschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 december

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Fastighetsområde Teatrarna förvaltar några av landets största teaterscener, Operan och Dramaten. Men har också landets kanske största bokscen - Kungliga biblioteket. Därutöver ingår ett antal muséer och andra fastigheter, bland annat det nyinvigda Nationalmuseum som renoverats under ett antal år. Objekten är centralt centrerade i Stockholms innerstad.

SFV är inne i ett utvecklingsarbete som bl.a. syftar till att förändra och stärka vår organisation, styrning och förvaltningskultur. En ny struktur för SFV:s ledning och organisation träder i kraft den 1 januari 2019 men arbetet med att förtydliga gränssnitt mellan avdelningar, staber, enheter, funktioner och roller fortsätter.

 

Din roll


Fastighetschefen har det grundläggande ansvaret inom fastighetsområde Teatrarna, vilket innebär att förvalta de tilldelade objekten, många kulturhistoriskt värdefulla byggnader, på ett effektivt sätt med grundläggande kundfokus. Fastighetschefen har ansvaret för både den ekonomiska och tekniska förvaltningen av fastighetsområdet. Förvaltningen ska bedrivas affärsmässigt och fastighetschefen ansvarar för fastighetsområdets resultat.

Som fastighetschef är du projektägare för projekt. Du har det primära ansvaret för kontakter med hyresgäster/kunder och säkerställer att våra hyresgäster trivs och är nöjda med vår förvaltning. Du har övergripande personalansvar för 20 medarbetare, varav 9 rapporterar direkt till dig. Du har arbetsmiljöansvar och ska tillse att gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter följs, som till exempel Lagen om offentlig upphandling. Ett nära samarbete med övriga verksamheter inom SFV bidrar till att strategier och mål uppnås. Du rapporterar till Fastighetsdirektören för fastighetsavdelning 2.

 

Din profil


Du har flerårig chefserfarenhet med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du har god förmåga att leda en verksamhet både strategiskt och affärsmässigt. Du är mål- och resultatorienterad, van att ta beslut och har förmåga att strukturera verksamheten på ett effektivt sätt. Du har flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning inom privat eller offentlig sektor. Vi förväntar oss också att du har förhandlingsvana och intresse för och kunskap inom fastighetsekonomi och juridik.

Vi söker dig med högskoleutbildning som tex civilingenjör, arkitekt, civilekonom eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg som person och som ledare och har självklart hög integritet och god kommunikationsförmåga. Vidare är du prestigelös och inlyssnande och har god samarbetsförmåga. Du är drivande och intresserad av att utveckla verksamheter med förmåga att se helheten utan att fastna i detaljer.

Mer information

Tjänsten är placerad i Stockholm.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00.
Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

I denna tjänst samarbetar vi med ProAstri. För information om processen kontakta rekryteringskonsult Kristina Ohlson, tel 0708-96 17 36 som är tillgänglig den 17-22 december 2018 samt 7-10 januari 2019.

Sista ansökningsdag är 2019-01-20 och vi ser fram emot att ta del av din ansökan och CV.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi värnar om de principer som gäller för alla statsanställda och som utgör den gemensamma värdegrunden för oss inom staten: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service. Våra ledord mod, respekt och glädje, som tillsammans med den statliga värdegrunden präglar vårt förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet.