arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fältassistent

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Fiskeribiolog

 • Anställning

  Deltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juli

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Institutionen för vilt, fisk och miljö
 Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vår institution är baserad i Umeå med verksamhet i hela Sverige samt även utanför Sveriges gränser. VFMs ansvarsområde är forskning, undervisning och miljöanalys (FOMA) inom våra fyra fokusområden: Akvatisk Ekologi, Molekylär Ekologi, Restaureringsekologi (terrestra och akvatiska miljöer) och Zooekologi. Våra ansvarsområden bidrar till att uppfylla SLUs nationella åtaganden för terrestra och akvatiska habitat. Vår verksamhet är behovsdriven och öppen för samarbete både nationellt och internationellt. VFM har ca drygt 70 medarbetare och en omsättning på ca 60 miljoner per år. Våra anställda kommer från mer än 10 länder, vilket bidrar till en internationell och välkomnande atmosfär. Mera information finns på institutionens hemsida: http://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/
Laxracet är ett tvåårigt projekt. Det drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Naturskolan i Umeå, i tätt samarbete med Vindelälvens Fiskeråd och Länsstyrelsen i Västerbotten. Målgruppen är skolklasser i åk 4 och 5 längs Ume- och Vindelälven.

I projektet ingår ett studiebesök till laxtrapporna i Norrfors, strax intill vattenkraftverket i Stornorrfors. Deltagande klasser blir också delaktiga i aktuell forskning då laxar kommer att märkas med sändare, och deras vandring i Vindelälven kommer att kunna följas digitalt - i ett "laxrace".

Projekt bygger på att Naturskolan träffar klasserna fyra gånger - i maj, augusti, november samt i maj månad året därpå.

Syftet med projektet är att ge ökad kunskap om laxens liv och dess vandring, och vilken betydelse laxen har i kretsloppet. Det är viktigt att sätta in fisken i ett större perspektiv så att man bättre kan förstå på vilket sätt vi kan hjälpa laxen till bättre överlevnad, så att vi också får behålla laxen som en resurs för människan. Laxen kan ge oss ledtrådar om något i naturen är fel och då är det viktigt att vi försöker förstå hur vi kan rätt till problemet.

Arbetet är ämnesövergripande genom att vi både tittar på laxens historia, dess vandring i geografin, vattnets kretslopp, laxens livscykel och plats i ekosystemet.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en medarbetare till ett fiskbiologiskt forskningsprojekt där vi undersöker laxens vandring i Vindelälven. I samband med forskningsprojektet informerar vi också skolbarn om laxens biologi tillsammans med Naturskolan Umeå. Arbetsuppgifterna innebär assisterande vid fångst och märkning av lax, samt vid informationsspridning. Personen kommer ingå i ett team av forskare, och vara stationerad vid fisktrappan i Norrfors, Umeå.

Kvalifikationer:

B-körkort är meriterande.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 2019-08-19 -- 2019-09-13

Omfattning:

60%

Tillträde:

2019-08-19

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-08-11.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Annika Holmgren, Forskningsingenjör

070-573 73 69

annika.holmgren@slu.se


Gustav Hellström, Universitetslektor, biträdande

070-372 72 58

gustav.hellstrom@slu.se