arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Expert inriktning värdegrund-, demokrati och jämställdhetsfrågor. Visstid

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  30 juli

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Nu söker vi en expert med kunskaper i och erfarenheter av att arbeta med värdegrunds- demokrati- och jämställdhetsfrågor. 

Om arbetet

Du kommer att arbeta på Enheten för processtöd och värdegrundsarbete som ansvarar för genomförandet av flera olika regeringsuppdrag med fokus på värdegrundsfrågor. Med utgångspunkt i dessa uppdrag kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för att ta fram informations- och stödmaterial så som till exempel kompetensutvecklings- och stödmaterial för förskole- och skolpersonal, skolledare och huvudmän. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor och i dialog med huvudmän, men också ansvara för att självständigt driva arbetsuppgifter framåt. I perioder är arbetsbelastningen hög och arbetsuppgifterna kan också medföra vissa resor, framför allt inom Sverige.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som har

 • akademisk examen inom pedagogik eller annan för uppdraget relevant examen
 • dokumenterade kunskaper om och verksamhetsnära erfarenhet av skolutvecklingsarbete med fokus på värdegrundsfrågor som till exempel att främja jämställdhet, hbtqi-perspektiv och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
 • goda kunskaper om styrdokument och erfarenhet av arbete inom skolväsendet
 • kännedom om aktuell skolforskning
Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap i skolan från till exempel tjänst som utvecklingsledare eller rektor samt av att ha arbetat med värdegrundsfrågor på huvudmannanivå eller inom annan statlig myndighet. Det är också meriterande med erfarenhet av att ha arbetat inom vuxenutbildningen, att ha arbetat med värdegrundsfrågor kopplat till digitala verktyg och barn och ungas nätvanor eller att ha arbetat med frågor som rör att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av samverkan med andra organisationer, lärosäten och nätverk i utbildningsfrågor.
Tjänsten innebär både interna och externa kontakter och det är därför viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan prioritera, organisera och hantera uppgifter på egen hand såväl som i samspel med andra. Du är lyhörd, noggrann och systematisk och har lätt för att sätta dig in i och analysera nya situationer. Du är flexibel och lösningsorienterad. Du känner dig bekväm med att representera Skolverket och att förmedla komplexa budskap i större sammanhang. Du är trygg i dig själv och uppfattas som en generös kollega som aktivt bidrar till såväl kunskapsöverföring som ett tillåtande klimat i arbetsgruppen. Arbetet ställer stora krav på din muntliga och skriftliga språkbehandling, främst på svenska men också på engelska. 

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vilka är vi?
Enheten för processtöd och värdegrundsarbete är en av åtta enheter inom avdelningen för skolutveckling. Enheten arbetar med riktade insatser för att stärka huvudmäns förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Enheten arbetar också med flera olika regeringsuppdrag med fokus på skolans värdegrundsarbete. Enheten tar fram kompetensutvecklingsinsatser, stödmaterial och andra utvecklingsinsatser inom ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande och skolutvecklingsprogrammet Kunskaper och värden.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 juli 2021. Intervjuer beräknas hållas under v. 34 och 35. Anställningen är en visstidsanställning som löper under 12 månader, med start under tidigare delen av hösten 2021, och eventuell möjlighet till förlängning. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter.

Arbetspsykologiska tester och arbetsprover kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

Varmt välkommen med din ansökan till oss!

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Visstidsanställning som löper under ett år. Ej specificerat