arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Expert Comparative Medicine

 • Yrkesroll

  Verksamhetskonsult

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Medicinska fakultetens kansli stöttar verksamheten inom flera olika områden, bland annat inom frågor som rör utbildning, ekonomi, internationalisering, kommunikation, ledningsstöd och HR-frågor.

Som expert inom Comparative Medicine ingår du i fakultetskansliets expertgrupp, som ansvarar för olika projekt eller fokusområden vid fakulteten. I gruppen arbetar idag tre personer med uppgifter som lokalplanering och lokalsamordning, flyttkoordinering samt arkivering. 

Vi söker nu en erfaren och självgående expert som ska leda ett utredningsarbete inom området Comparative Medicine. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextids- och distansarbetsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I arbetsuppgifterna ingår att leda en arbetsgrupp med uppdrag att utreda och föreslå förändringar i Medicinska fakultetens verksamhet inom området Comparative Medicine. Målet är att nå en hållbar och stabil finansiering av verksamheten. Arbetsgruppen arbetar även för att säkerställa ett externt perspektiv på verksamheten, samt att göra jämförelser med motsvarande verksamheter vid andra svenska lärosäten med medicinsk fakultet.

Som ansvarig för arbetet säkerställer du att en löpande dialog sker med en referensgrupp med användare från Medicinska fakultetens verksamheter. Du ansvarar också för att en avrapportering från arbetsgruppen till dekan sker senast 30 juni 2023. I dagsläget består arbetsgruppen av dig, som expert, samt tre ytterligare medlemmar.

Även andra arbetsuppgifter relaterade till verksamhetsområdet kan förekomma.

Vid enheten, liksom vid fakultetskansliet, strävar vi efter ett ansvarstagande för fakulteten och universitetet som helhet, liksom för våra särskilda ansvarsområden och arbetsuppgifter. Samverkan med arbetskollegor och kompetensutveckling i vårt dagliga arbete är en viktig förutsättning för en medicinsk fakultet och universitet i världsklass.

Den statliga värdegrunden är en utgångspunkt för din yrkesroll och du verkar för en god arbetsmiljö utan kränkningar och trakasserier.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- En djup och bred förståelse för Medicinska fakultetens verksamhet ur ett helhetsperspektiv

- Erfarenhet av och en strategisk förståelse för området Comparative Medicine 

- Erfarenhet av projektledning i samverkan med fakultetens olika delar, samt i samverkan med andra delar av universitetet 

- Att du är kommunikativ, lösningsfokuserad och processdrivande, med en förmåga att se helheten 

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av projektledning inom området Comparative Medicine vid Medicinska fakulteten 

Övrigt

Anställningen är en särskild visstidsanställning på 40 % under perioden 230301-230630. Datum för tillträde 230301 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Medicinska fakultetens kansli är en spännande och allsidig arbetsplats. Kansliet står för en samlad expertis i frågor som rör utbildning, ekonomi, internationalisering, kommunikation, ledningsstöd och HR-frågor. Kansliet strävar efter att vara en professionell och attraktiv arbetsplats, med en god arbetsmiljö i fokus.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

40. Tillträde: 2023-03-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till