arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Examensarbete, Detektering av pendlingar i kraftsystemet

 • Yrkesroll

  Systemutvecklare/Programmerare

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Enheten Driftapplikationer ansvarar för utveckling och förvaltning av våra egenutvecklade operatörssystem och hjälpmedel. Enheten består av 10 personer uppdelat på två team som jobbar med att utveckla program för realtidssimulering och analys av kraftsystemet.

Bakgrund

Effektpendlingar innebär att energi förs fram och tillbaka mellan delar av elnätet. Man kan säga att pendlingar är elnätets motsvarighet till svängningar i mekaniska system. Pendlingar mellan olika delar av elnätet uppkommer när driftläget ändras. Stora pendlingar kan orsaka driftstörningar.

Vår simulator (ARISTO) simulerar hela kraftsystemet i realtid. Pendlingar finns givetvis med i simuleringen men idag har vi inget automatiskt sätt att detektera pendlingarna.

Uppdraget

Vi behöver kunna detektera och övervaka pendlingar under simulering. Ditt examensarbete är en förstudie av funktionalitet för att identifiera de dominerande pendlingarna. Du kommer att skriva ett program/skript som, givet data från en simulering, svarar på:
1. Vilka pendlingar är störst?
2. Vilka frekvenser har dessa pendlingar?
3. Vilka delar av nätet berörs av pendlingarna?

Du kommer att börja ditt arbete med att göra en liten och mycket förenklad systemmodell. Denna modell kommer att vara utformad så att man på förhand vet vilka pendlingarna blir. Därefter kommer du att skriva ett program som analyserar svängningar i data från den förenklade modellen. Därefter så kommer du att använda ditt program för att analysera data som exporterats från en fullskalig simulering. Resultatet kommer att studeras i detalj för att utvärdera analysmetodens begränsningar.

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
 • Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
 • Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
 • Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
 • Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.
Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din profil/bakgrund
- Om vi säger ”svängningar i linjära system” tänker du genast ”egenvärdesproblem”.
- Du kan programmera i något språk (t.ex. Matlab eller Python).
- Du vet vad en diskret Fouriertransform är för något.
- Kurser i signalbehandling, wavelets, reglerteknik, elkraftsteknik och mekanik är meriterande.

Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till vår HR specialist Josefina Blomquist, tel. 010-475 88 17. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till en av ARISTO-utvecklarna Fredrik Bülow, 070-5887916

Vi vill ha din ansökan senast den 17 oktober 2019, planerad start för examensarbetet är 3 februari 2020.