arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

EU-samordnare – bidra till genomförandet av Sveriges EU-politik

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

EU-enheten, Justitiedepartementet
Är du en samhällsvetenskaplig akademiker med goda EU-kunskaper som ser fram emot en omvärldsstyrd vardag i händelsernas centrum? Då kan du få möjlighet att bidra till att hantera dagsaktuella händelser i EU-relaterade sammanhang.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som EU-samordnande handläggare kommer du att ansvara för att samordna instruktioner och underlag inför olika EU-möten på hög nivå som tex. Coreper och ministerrådet. Du kommer även att arbeta med planering av möten med andra EU-länder, allt med målsättningen att Sveriges EU-politik ska få så stort genomslag som möjligt. Du kommer också att vara kontaktperson för en eller flera enheter på departementet, och bidrar därmed till att handläggare vid andra sakenheter får stöd och rådgivning i EU-relaterade frågor. inom sina sak- eller politikområden Eftersom departementets och enhetens verksamhet är högst omvärldsstyrd kommer tidvis även andra uppgifter att ingå - allt utifrån den verksamhet som för närvarande är prioriterad hos oss. Enheten bevakar bland annat EU-domstolens arbete och förbereder den politiska ledningens internationella resor och besök, så det kan även inom dessa områden tidvis bli aktuellt att bidra med din kompetens. I rollen som handläggare på Justitiedepartementet förväntas du arbeta självständigt men har förstås ett nära samarbete med kollegor på EU-enheten och på andra enheter inom Regeringskansliet. Utöver kontakterna på hemmaplan har du i denna roll också externa kontaktytor som alla har fokus på den gemensamma leveransen - rättsråden vid Sveriges ständiga representation i Bryssel som även de hör till EU-enheten  - men utöver dem är även ambassader, beskickningar och andra relevanta utlandsmyndigheter och institutioner vanliga samarbetskontakter. 

Läs mer om enheten och vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund

Vi söker dig som har akademisk samhällsvetenskaplig examen, helst med juridisk inriktning. Du behöver, mot bakgrund av arbetsuppgifternas karaktär, ha kunskap om EU:s institutioner och beslutsprocesser och förmåga att arbeta obehindrat på svenska och engelska. Har du dessutom kunskaper i franska eller något annat språk som används inom EU är det positivt.
Om du utöver ovanstående också har skrivit kandidat- eller magisteruppsats eller läst specialkurser i EU-rätt/EU-politik är det meriterande. Du får också gärna ha arbetat med samordning och EU-frågor i Regeringskansliet eller någon av EU:s institutioner eller på annat sätt i EU-processer i Bryssel för att snabbt kunna sätta dig in i arbetet.

Dina egenskaper

För att kunna axla rollen som EU-samordnare krävs det att du har förmåga att hantera många uppgifter samtidigt och snabbt kunna anpassa dig till förändrade förutsättningar och se möjligheter i förändringar som du gärna själv också bidrar till på ett konstruktivt sätt. I rollen måste du, för att kunna säkra en högkvalitativ leverans, kunna strukturera ditt arbete och hålla huvudet kallt även när det blir bråttom. Hos oss behöver man vara beredd på det oförutsedda och kunna arbeta med en hög grad av självständighet, men utan att ge avkall på den för oss så viktiga förankringen och samverkan med andra. Vi tror därför att du är en serviceinriktad person som gillar ett arbetssätt där du i din stödjande roll både behöver skapa och upprätthålla kontakter för att få det underlag du behöver och själv kan bidra till att sammanställa och producera stringenta tydliga budskap och texter av hög kvalitet.

Övrigt

En eller flera tillsvidareanställningar, med inledande provanställning om sex månader samt minst ett vikariat på ca ett år. En säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Helena Garme som är t.f. enhetschef eller personalspecialist Josefine Sjöström Järvinen. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas för Saco och Susanna Wiener för ST. Du når alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 april 2020.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat