arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Ett projekt för att förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 januari

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.

Arbetsuppgifter


Är du intresserad av forskning inom ledarskap och ledarskapsutveckling? Som doktorand kommer du att arbeta inom forskningsprojektet "Säker ledare – Ett samverkansprojekt för att förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur i bygg- och anläggningsindustrin". Projektet syftar till att utveckla funktionella ledarbeteenden hos platschefer i byggbranschen. Vi söker därför en doktorand med särskilt intresse för forskning inom ledarskap, chefskap och funktionell beteendeanalys.

Utbildning på forskarnivå omfattar i normalfallet fyra års heltidsstudier vilket inkluderar arbete med ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp). Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Det kan komma att ingå undervisning och annan institutionstjänstgöring, vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Kvalifikationer


Erfarenhet av arbete med utveckling av funktionella beteenden hos chefer är meriterande, gärna med metoder utvecklade inom KBT eller OBM. Då arbetet kommer att innefatta avancerade analyser av kvantitativa data krävs god analytisk förmåga och noggrannhet. Positionen kräver god förmåga till planering, analys och självständigt arbete, samt god förmåga att kommunicera och samverka med chefer, samverkansorganisationer och forskningspersoner. Du behöver ha en god social säkerhet och behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift. Yrkeserfarenhet som psykolog är meriterande.

Behörighet:

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet, din examen innehåller minst 120 hp i psykologi.

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
- på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav 

Bedömningsgrund


Vi söker motiverade personer med ett intresse för vetenskapligt grundad utveckling av psykologiämnet. Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att aktivt medverka i forskningsprojektet samt tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, arbetspsykologiska test, arbetsprov och referenstagning. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Anställning


Tillträde efter överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Kontaktuppgifter för anställningen


För frågor om arbetets innehåll kontakta projektledare Martin Grill, martin.grill@psy.gu.se, 031-786 1663.

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se, 031-786 1637.

Fackliga organisationer


Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/fackliga-organisationer/

Ansökan


Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.