arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Erfarna revisorer till vår finansiella revisionsverksamhet

 • Yrkesroll

  Revisor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  29 januari

Om jobbet

Vill du bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Har du ett samhällsintresse och vill göra skillnad? Just nu söker Riksrevisionen erfarna revisorer.

Den årliga revisionen granskar de statliga myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om de är upprättade enligt gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild och om medel använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. Vi granskar och bedömer innehållet i cirka 230 myndigheters årsredovisningar. Den årliga revisionen utförs enligt god revisionssed och i enlighet med internationell standard, som har sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing).

På Riksrevisionen har vi också en internationell verksamhet som innebär att man som revisor kan delta i olika utvecklingsprojekt. Ett antal revisorer deltar idag i projekt i bland annat Afrika och Östeuropa. 

Arbetsuppgifter

Som revisor ingår du i ett antal team bestående av 2 - 15 personer, ett för varje myndighet du granskar. Varje team följer myndighetens verksamhet under hela året. Det innebär en god möjlighet att få en förståelse för deras uppdrag och hur statsförvaltningen fungerar. Din roll kan vara uppdragsledare som leder och fördelar det löpande granskningsarbetet på några myndigheter och medverkande revisor på andra myndigheter. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med företrädare för myndigheter och statliga organisationer.

Den årliga revisionen utförs i enlighet med internationella standarder för revision samt i enlighet med Riksrevisionens instruktion för granskning av i myndigheters resultatredovisning. 

Vi söker

Vi söker dig som arbetat som revisor minst tre år, på revisionsbyrå eller motsvarande. Du har ekonomexamen, som lägst på kandidatnivå, helst med inriktning mot redovisning, revision eller offentlig förvaltning. Som person har du hög integritet och förmåga att se helheter och samband. Du är relationsskapande och har en bra samarbetsförmåga. En viktig förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt om anställningen

Inom den årliga revisionen har vi ett utbildningsprogram som leder fram till revisorsprovet, som är jämförbart med provet för auktorisation inom privat sektor. Revisorsexamen eller auktorisation är en förutsättning för att senare kunna bli ansvarig revisor och besluta om revisionsberättelser på delegation från riksrevisor.

Det finns även möjlighet, för medarbetare med goda IT-kunskaper, att inrikta sig mot IT-revision. Vi jobbar aktivt med digitalisering och använder digitala verktyg både för dokumentation och dataanalys i revisionsuppdragen. Flera digitaliseringsprojekt pågår som kommer att utveckla våra revisionsmetoder ytterligare.

Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför tillämpar vi normalt årsarbetstid med möjlighet att förlägga sin arbetstid med viss frihet under året.

För anställda med intresse finns möjlighet att delta i internationella utvecklingssamarbeten, parallellt med ordinarie granskningsarbete.

Anställningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast den 29 januari 2021. Intervjuer kan komma att genomföras löpande under rekryteringsperioden.

Mer information om anställningen

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra enhetschefer inom årlig revision:

Annika Karlsson, 08-5171 4190 enhetschef årlig revision.
Ellen Hansen, 08-5171 4158, enhetschef årlig revision


Fackliga representanter

Maria Salomonsson, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4152

Elin Sundberg, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4060

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Revisor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat