arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enterprisearkitekt till Skolverket

 • Yrkesroll

  Enterprise Architect

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juli

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Nu söker vi en enterprisearkitekt som, i nära samarbete med verksamhetsledning och IT-ledning, ska stödja myndighetens utveckling genom strategisk utveckling av verksamhetens IT-lösningar och informationssystem så att myndigheten får hög effekt/nytta av sina system som helhet.

Om arbetet

I rollen som enterprisearkitekt arbetar du med att:
 • ansvara för det systematiska arkitekturarbetet inom arkitekturgrupperingen. Det innebär ansvar för dokumentations- och metodstöd inom arkitekturgrupperingen.
 • förvalta, vidareutveckla, dokumentera och kommunicera myndighetens enterprisearkitektur och it-strategi med syfte att säkerställa myndighetens holistiska arkitektur- och affärsperspektiv
 • säkerställa att IT totalt sett stödjer organisationens strategiska affärer och leveranser samt att IT-stöd är utvecklat på ett sådant sätt att det finns en beredskap för framtida förändringar i verksamhetsmodeller och nya krav
 • tillsammans med andra arkitekter kvalitetssäkra att tekniska lösningar utgår från och integreras med myndighetens enterprisearkitektur
 • säkerställa att teknikval görs utifrån beslutade arkitekturrelaterade styrdokument och följer Skolverkets beslutade verksamhetsutvecklingsprocess.
På enheten för process och arkitektur där tjänsten är förlagd kommer du ha nio kollegor med olika specialistområden inom bland annat arkitektur och processutveckling där era olika kompetenser kompletterar varandra. Skolverket befinner sig just nu i en omfattande digitaliseringsfas där flera nya tjänster tas fram för att utöka och förbättra vår service till skolväsendet och allmänheten. Vi tar bland annat fram lösningar för digitalisering av nationella prov, federerad användarhantering, öppna data och API:er, samt data warehousing. I denna rörelse mot en moderniserad samt i allt högre grad digitaliserad verksamhet är din roll som enterprisearkitekt avgörande.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som:

 • har akademisk examen inom data- och systemvetenskap eller annan utbildning som vi i kombination med erfarenhet bedömer som likvärdig
 • är certifierad enterprisearkitekt
 • har kunskap och erfarenhet av EA-modellering
 • har mycket god analytisk förmåga
 • har flerårig erfarenhet gällande framtagande av IT-stöd för verksamhetsbehov
 • har erfarenhet av att leda taktiskt och strategiskt planeringsarbete i verksamhetskritiska sammanhang
 • god kommunikationsförmåga då det ingår i arbetet att ta fram och bereda beslutsunderlag samt föredra dessa för styrelser, ledningsgrupper eller motsvarande.
Till rollen som enterprisearkitekt söker vi dig som är självgående och kan arbeta självständigt under eget ansvar med god analysförmåga och noggrannhet. Andra egenskaper som vi förväntar oss är att du är strukturerad, pedagogisk och tydlig. Rollen kräver vidare att du är lösningsorienterad med ett kreativt och flexibelt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid din personlighet.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheten för process och arkitektur har inom Skolverket i uppdrag att i samverkan med övriga myndigheten leda, samordna och stödja arbetet med att etablera och förvalta myndighetens verksamhetsarkitektur samt processorientering. Enheten driver och samordnar också myndighetens informationssäkerhetsarbete.

På enheten arbetar arkitekter, verksamhetsutvecklare och informationssäkerhetsspecialister.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 8 augusti 2021. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som ett led i urvalsprocessen. Frågor besvaras under vecka 31. Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Skolverket har sina lokaler i Solna Business Park.

Varmt välkommen med din ansökan till oss!

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enterprise Architect

Lön

Månadslön Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tillsvidare Heltid 100%