arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef vid enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Om jobbet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda verksamhet och utveckla medarbetare? Har du tidigare chefserfarenhet samt doktorsexamen inom mikrobiologi, infektionsbiologi, smittskydd, eller motsvarande och erfarenhet av arbete med klinisk virologi? Kom och använd och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare för verksamheten. Enhetschefen har personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet. Rollen i avdelningens ledningsgrupp inbegriper att förutom företräda enhetens verksamhet också ta ett gemensamt ansvar för helheten på avdelningen och myndigheten och kommer att vara en viktig del av uppdraget. Enhetens arbete innefattar både löpande uppdrag och händelsestyrda uppgifter i form av utbrottsutredningar och tidsbegränsade uppdrag.

I rollen som enhetschef ingår att:

 • vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation,
 • sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls,
 • säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt,
 • skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen,
 • tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag,
 • ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirera och motivera till utveckling.

Dina specifika ansvarsområden:

 • följa upp, förvalta och utveckla enhetens arbete,
 • medverka vid framtagande av verksamhetsplan, budget och återrapportering i myndighetens årsredovisning,
 • leda arbetet med den mikrobiella övervakningen, diagnostik och uppdrag inom enhetens verksamhetsområde inom laborativ virus- och vaccinövervakning,
 • samverkan med andra myndigheter och externa aktörer.
Vem söker vi?
Krav för anställningen
 • doktorsexamen inom mikrobiologi, infektionsbiologi, smittskydd, eller motsvarande, eller inom annat område som arbetsgivaren finner relevant för enhetens uppdrag.
 • erfarenhet av arbete med klinisk virologi inklusive arbete med kvalitetssäkrade analyser,
 • chefserfarenhet med verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar,
 • goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att uppdraget:

Mycket stor vikt läggs vid:

 • erfarenhet från svensk offentlig verksamhet i relevant sektor,
 • erfarenhet av samverkan mellan myndigheter eller andra offentliga organisationer,
 • god samarbetsförmåga,
 • kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt,
 • strukturerad, helhetssyn och strategisk,
 • god ledarskapsförmåga inklusive förmåga att ta ansvar och prioritera.
Vad gör enheten?
Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning är nationellt WHO-laboratorium för influensa, polio, mässling och rubella. Enheten ansvarar även för mikrobiell nationell övervakning av vaccinrelaterade smittämnen, t.ex. covid-19, influensa, polio, mässling och kikhosta. Vidare utför enheten regelbundet immunitetsundersökningar för sjukdomar som ingår i barnvaccinations-programmet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen

Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Karin Tegmark Wisell, telefon 010- 205 24 10.

Fackliga företrädare är för SACO Karin Strömberg, telefon 010-205 22 68, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!

Ansök senast 2021-10-03 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03662-2021-2.1.1

#LI-MD1

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat