arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef vid enheten för klientjuridik

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

I all verksamhet värnar Kriminalvården starkt om humaniteten och respekten för den enskildas integritet och rättssäkerhet utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.
Kriminalvårdens pågående kapacitetsökning innebär att myndigheten omorganiserar och att den nuvarande rättsenheten övergår till att bli en rättsavdelning från den 1 februari 2022. Avdelningen kommer att bestå av två enheter; enheten för klientjuridik och enheten för myndighetsjuridik. Vi söker därför nu en enhetschef som genom ett tillitsbaserat ledarskap vill vara med och utveckla det rättsliga området i en myndighet i förändring.

ARBETSUPPGIFTER

Enheten består av fyra sektioner som ansvarar för det klientjuridiska området, innefattande allmän klientjuridik, internationella ärenden och strafftidsberäkning samt uppskjuten villkorlig frigivning.

Vid enhetens två sektioner för allmän klientjuridik finns kriminalvårdsjurister geografiskt placerade vid myndighetens sex regionkontor med ansvar för omprövning samt ev. domstolsprocesser gällande ärenden där klientbeslut har fattats av lokala nivå. Sektionerna ger också råd, stöd och utbildning till lokal och regional nivå samt stödjer uppföljning och kvalitetssäkring på det klientjuridiska området. Sektionerna bemannar den nationella rättsvårdsberedskapen utanför kontorstid.

Sektionen för internationella ärenden och strafftidsberäkning ansvarar bl.a. för att fullgöra uppgifter som rör överföranden av straff till andra länder. Vidare ansvarar sektionen för vissa strafftidsbeslut samt beslut om internationell straffverkställighet, omprövning och vissa rättsprocesser.

Sektionen för uppskjuten villkorlig frigivning ansvarar för ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning, den administrativa funktionen samt målsägandeinformation.

Genom dialog skapar du förutsättningar för de fyra sektionscheferna i din ledningsgrupp att agera med tillit i en komplex verksamhet utifrån beslutade strategier och inriktningar. Ditt ansvar som enhetschef innefattar:
 • ekonomiskt ansvar, personal- och verksamhetsansvar för enheten
 • avdelningsövergripande stöd och samordning, strategiska frågor, intern planering, styrning och uppföljning
 • att utveckla goda samverkansformer mellan sektionerna samt praxissamordning inom det klientjuridiska området.
Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och är delaktig i att vidareutveckla hela den rättsliga funktionen. Du utgör ett stöd till rättschefen och myndighetsledningen inom enhetens arbetsområde och ska tillsammans med dina kollegor på rättsavdelningen se till att den rättsliga styrningen och stödet når ut till regional och lokal nivå.

KVALIFIKATIONER

Vem är du?
I din roll som ledare är du engagerad, med förmåga att skapa sammanhang, engagemang och entusiasm. Du har mycket god förmåga att planera och att operativt samordna ditt och andras arbete. Du är som person stabil, prestigelös, kommunikativ och har förmåga att ta tillvara dina medarbetares kompetens och att samverka med andra, inom och utom myndigheten. Du är en problemlösare med erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, förändringsprocesser, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling.

För att bli aktuell för uppdraget krävs att du har:
 • Jur.kand. eller motsvarande examen
 • flerårig erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete från statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå
 • väl vitsordad och flerårig chefserfarenhet kopplad till juridisk verksamhet
 • erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva och implementera förändringsprocesser med goda resultat
 • erfarenhet och förmåga att samarbeta och samverka både internt och externt
 • ett stort intresse för de internationella frågorna som handläggs på enheten
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande med:

• tingsmeritering
 • erfarenhet av författningsarbete
 • erfarenhet av för tjänsten relevanta rättsområden: förvaltningsrätt, kriminalvårdslagstiftning samt straffrätt
 • erfarenhet av ledande uppgifter kopplat till handläggning, utredning och/eller remissarbete inom statlig sektor
 • erfarenhet av utvecklingsarbete avseende samordning av praxis
 • dokumenterad ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av att leda verksamhet på distans och nationellt
 • erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
 • erfarenhet av att utveckla former för intern och extern samverkan
 • vana vid mediakontakt och att representera verksamheten i externa sammanhang
 • goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik, upphandling m.m.) som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet och statlig verksamhet i synnerhet.
Som chef inom Kriminalvården har du självklart ett stort samhällsengagemang och delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, mångfald, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse med placering vid huvudkontoret i Norrköping, i aktivitetsbaserade lokaler nära resecentrum.