arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef Vattenskydd

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 april

 • Sök jobbet senast

  12 maj

Om jobbet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Vattenskydd består av cirka 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten handlägger tillsyns-, prövnings- och bidragsärenden kopplat till vattenverksamhet, vattenskydd och fiske. Arbete inom ramen för den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning och tillsyn inom dammsäkerhet samt ansvar för vattenförsörjningsfrågor och handläggning och tillsyn av vattenskyddsområden ingår också.

Enhetschefen för Vattenskydd ingår i chefsgruppen och rapporterar till verksamhetschef.

ARBETSUPPGIFTER

Som ledare vid Länsstyrelsen Värmland förväntas du bedriva ett kommunikativt ledarskap byggt på dialog och tydlighet. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Att skapa forum för dialog och verksamhetsutveckling samt engagemang och motivation utifrån en gemensam målbild för verksamheten är också viktiga ledstjärnor.

Som enhetschef på Länsstyrelsen är du arbetsgivarens företrädare på enheten och du har personal-, verksamhets- och budgetansvar. I rollen ingår också att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv omfattande hela Länsstyrelsens verksamhet och att medverka i det utvecklingsinriktade arbetet för Länsstyrelsen som helhet. Arbetet genomförs i nära dialog och samverkan med medarbetare och verksamhetschef. Du verkar för goda förutsättningar för samverkan såväl internt som externt.

Dina huvuduppgifter är att

 • Leda, fördela och samordna det löpande arbetet på enheten
 • Planera, följa upp och utveckla enhetens verksamhet
 • Budgetering och ekonomisk uppföljning
 • Stödja, och skapa förutsättningar för, medarbetares och arbetsgruppers utveckling
 • Driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete

KVALIFIKATIONER

För tjänsten krävs:
 • Högskole- eller universitetsutbildning inom enhetens verksamhetsområden och som arbetsgivaren bedömer relevanta.
 • Erfarenhet som verksamhetsledare eller chef med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
 • God kommunikativ förmåga.
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
 • God förmåga att planera, organisera och prioritera.
 • Svenskt medborgarskap

Meriterande är:

 • Erfarenhet av offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av myndighetsutövning
 • Erfarenhet av enhetens sakområden
Du har god förmåga att leda verksamheten i enlighet med Länsstyrelsen Värmlands styrdokument och värdegrund. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift samt behärskar engelska språket i tal och skrift. Du är strukturerad och en aktiv part i arbetet med att säkerställa en modern, öppen och tillgänglig myndighet med tydliga och resurseffektiva rutiner och arbetssätt. Där är ditt helhetsperspektiv en given utgångspunkt. Du har god initiativförmåga, tar ansvar, samarbetar väl, är lyhörd och visar stark integritet. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, delaktighet samt arbetsglädje och drivkraft till goda resultat. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Detta genomförs av Länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen, tidsbegränsat treårigt förordnande som enhetschef. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.