arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef tillika stabschef till Operativa avdelningens stab

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

Operativa avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig.

Avdelningen är indelad i 17 enheter, varav en av dessa är staben som har till uppgift att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten på avdelningen. Operativa avdelningens stab leds av en enhetschef som tillika är avdelningens stabschef.

Vid Operativa avdelningens stab finns idag ett tiotal medarbetare som är placerade i Karlstad, Stockholm och Revinge. Vi söker nu en chef som gillar att vara ”spindeln i nätet” och som har förmåga att kombinera rollerna som enhetschef och stabschef.

Arbetsuppgifter

Enhetschefen är tillika stabschef och underställd chefen för den operativa avdelningen. Som stabschef stöttar du avdelningschefen i arbetet med att styra avdelningen och hålla samman avdelningens verksamhet. Som enhetschef för staben håller du också samman, planerar, organiserar och leder arbetet vid staben. I arbetet ingår ett sammanhållande ansvar för kontakterna med enheterna på avdelningen samt kontakt och samverkan med MSB:s övriga avdelningar.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan vara extremt korta och du förväntas kunna fatta beslut under stark tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.

Din kompetensprofil:

Du har:

- Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av chefsrollen och god förmåga att styra verksamhet och leda medarbetare.
- Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
- Kunskap och erfarenhet av det svenska krishanteringssystemet och civilt försvar
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Det är meriterande om du har:


- Förståelse och kännedom om internationella krishanteringsfrågor

Som person är du lugn, stabil och har en god samarbetsförmåga. Du är uthållig i ditt arbete, men har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Rollen kräver att du har strategisk förmåga, helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande. För att lyckas i rollen krävs att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om MSB

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på operativa avdelningens stabsenhet. Enhetens uppgift är att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten.  I detta ingår verksamhetsutveckling och arbete för ökad kvalité och effektivitet, samordning av arbete med EU och övriga internationella frågor. Vidare ingår stöd med mötesplanering, ärendehantering och kvalitetssäkring.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningsform: Du blir tillsvidareanställd på heltid och får ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning. 

Ort: Karlstad eller Stockholm


Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Marie Velasquez Fredriksson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 oktober 2021, märkt med referensnummer 2021/166.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning