arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till nyinrättad arbetsmarknadsenhet på SCB

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.

Arbetsbeskrivning

För att stärka samordningen av arbetsmarknadsstatistiken på SCB kommer statistiken inom området att samlas på en enhet istället för på flera enheter vilket är fallet idag.  Enheten bildas inom avdelningen för statistik om Befolkning och välfärd och till den söker vi nu en enhetschef. Den nya arbetsmarknadsenheten kommer att svara för statistik om sysselsättning, löner, arbetslöshet, arbetade timmar etc. Enheten kommer att ha verksamhet i både Stockholm och Örebro och du kan välja placeringsort men du behöver vara verksam på båda orterna. Enhetens ansvar omfattar produkter som Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS), Konjunkturstatistik över vakanser (KV), Löner etc. Produktionen av officiell statistik om löner och arbetskostnader sker på uppdrag av Medlingsinstitutet.

Enheten kommer att bestå av ca 35 personer. På respektive ort kommer det att finnas en gruppchef som leder det löpande arbetet och som har personalansvar. Gruppcheferna kommer också att stödja dig som enhetschef att etablera, driva och utveckla verksamheten inom enheten.

Arbetsuppgifter

Det pågår ett omfattande arbeta för att utveckla statistiken inom arbetsmarknadsområdet. Du kommer att ha en viktig roll i det arbetet samtidigt som du leder arbetet med anpassning av delar av statistiken efter ny europeisk ramlag. Det behöver också ske en del förändringar med anledning av övergången till månatliga kontrolluppgifter.

Som enhetschef vid den nya arbetsmarknadsenheten kommer du att ansvara för verksamheten inom enheten där en viktig arbetsuppgift kommer att vara att bygga upp den nya enheten samt etablera nya rutiner och arbetssätt. I rollen som enhetschef förväntas du även ta ett helhetsansvar genom att agera i linje med avdelningens långsiktiga inriktning och därmed även bidra till SCB:s strategi.

Arbetet innefattar många viktiga frågor som behöver hanteras parallellt vilket innebär att arbetsbelastningen periodvis är hög.

Som enhetschef har du dessutom ett ansvar för:
 • Att översätta SCB:s visioner och mål för ditt ansvarsområde samt att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, inom ramen för uppställda mål
 • Att ett kund- och användarorienterat arbetssätt tillämpas vid enheten
 • Enhetens personal, genom att skapa en god arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för personalens utveckling
 • Enhetens ekonomi och resultat

Kvalifikationer

Du har:
 • Akademisk examen, gärna inom nationalekonomi och/eller statistik
 • Erfarenhet av personal och arbetsledning, exempelvis som enhetschef eller motsvarande
 • Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på både engelska och svenska.
Som person har du ett stort intresse för samhällsfrågor och du är samarbetsinriktad och initiativtagande. Meriterande är nationalekonomisk bakgrund och vi ser gärna att du har god förståelse för och erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor. Meriterande är även erfarenhet av att leda större förändringar.

Ditt sätt att leda stämmer väl överens med hur SCB definierar ledarrollen:

Verksamhets- och resultatorienterad:
 • Förmåga att sätta tydliga mål, delegera, fatta beslut och följa upp resultat

Kundorienterad:

 • Kommunikativ och utåtriktad

Förbättringsorienterad:

 • Idérik, drivande och med vilja och förmåga att utveckla verksamheten

Medarbetarorienterad:

 • Förmåga att motivera och ge medarbetarna möjlighet till utveckling 
Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten. 

Om anställningen

För befattningen som chef gäller förordnande på tre år, men möjlighet till omförordnande i perioder om två år.

Tjänsten är tillsvidare och inleds med sex (6) månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Ansökan

Låter den här tjänsten som något för dig? Skicka då din ansökan senast 2020-05-31, märkt med dnr A2020/1936, genom att registrera personligt brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan. I slutet av din ansökan kommer du även få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan.

Mer information om tjänsten

Vill du veta mer om tjänsten kontakta tf avdelningschef Magnus Sjöström, tel 072-578 66 81.

Fackliga företrädare

Kristina Strandberg, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.

Övrigt

Sommaren 2020 flyttar SCB:s Stockholmskontor till nya lokaler i Solna strand.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat