arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till Försvarsmaktens Logistik, Försörjningsenheten

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Har du några års erfarenhet av arbete som chef för andra chefer? Har du erfarenhet av förbättringsarbete och vill arbeta med att utveckla en spännande verksamhet och ett av våra krigsförband inom Försvarsmakten? Då kan detta vara nästa utmaning för dig! 

 

Arbetsuppgifter

Som enhetschef leder, motiverar och utvecklar du verksamheten inom enheten och ansvarar för att fastställda kvalitetsmål och kvalitetsstandard uppfylls och bibehålls. Du utvecklar och tillämpar verksamhetens affärsmässiga principer, driver förbättrings- och förändringsarbete samt implementerar uppföljningsmetoder och verktyg för att mäta effektivitet. 

Du har budget-, resultat- och produktionsansvar utifrån direktiv, mål, riktlinjer och policys samt följer upp verksamheten och budgeten med nyckeltal. Du rapporterar vidare hur verksamheten utvecklas till berörda parter.

Du ska utifrån gemensamma mål vad avser enheten försörjning entusiasmera och stödja medarbetare och underanställda chefer främst inom egen enhet som idag består av 5st avdelningar som till del består av underanställda sektionschefer. Genom tydlig kommunikationen ta initiativ för att nå målen och vid behov vidta åtgärder för att nå dit. Enhetschef har det ekonomiska ansvaret och skapar engagemang och delaktighet genom ett coachande ledarskap.

I ditt arbete har du ansvar för att samverkan sker mellan Försvarsmaktens olika enheter/funktioner och FMV och andra aktörer inom verksamhetsområdet och med det följa upp aktiviteter, projekt och resultat. Vidare arbetar du med att initiera, utveckla, implementera och följa upp arbetssätt och rutiner samt genomför ständiga förbättringar.

Du medverkar aktivt i arbetet med Försvarsmaktens förändringsarbete och vår militära profession. Du rapporterar till chefen för FMLOG alt förbandet och ingår i förbandets ledningsgrupp.

 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i verksamhet på ledande befattning med produktions- och arbetsgivaransvar. Vidare har du erfarenhet av förbättringsarbete, t.ex. Lean samt grundläggande kunskaper inom kvalitetssystem och kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete.

lägst avslutad högskoleexamen, alternativt utbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har dokumenterad ledarskapsutbildning.

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift, samt har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Som chef ansvarar du för att utveckla och utöva ett gott ledarskap enligt Försvarsmaktens ledarskapsprinciper.

 

 Meriterade kvalifikationer
 • Erfarenhet PRIO/SAP
 • Erfarenhet (IFTEX)
  

Personliga egenskaper

Befattningen kräver goda ledaregenskaper och att du har ett lugnt och säkert uppträdande med både hög integritet och god social förmåga. Genom ditt ledarskap skapar du goda relationer, engagemang och delaktighet och kan leda, känna tillit till och motivera dina medarbetare för att nå uppsatta mål. Du är kommunikativ, tydlig och lyhörd.

Du drivs av att vilja förbättra och utveckla verksamheten. Du har helhetssyn samt en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du håller tidsramar och fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet.

Som chef måste du vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund.  

 
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. 
Arbetsort: Arboga 
Tillträdesdatum: snarast enl. ök. 

Körkort: lägst klass B då resor förekommer. 
 

Förfrågningar om befattningen kan göras till chefen för enheten Försörjning Martin Johansson 072-9636464

 

Fackliga representanter


OFR/S, Håkan Antonsson

SEKO, Kurt Ragnarsson

SACO, Pernilla Kjellgren

Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-29. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat