arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till Enheten för Samhällsskydd och beredskap

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

Som chef för enheten för samhällsskydd och beredskap leder du ca 20 medarbetare. Enhetens målsättning är att stärka och utveckla länets samlade krishanteringsförmåga. I arbetsområdet ingår bland annat riskhänsyn i samhällsplaneringen, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Trygga och säkra levnadsvillkor är en av flera viktiga faktorer som bidrar till utvecklingen i Stockholms län och förstärker bilden av regionen som attraktiv för människor och företag. I det svenska krishanteringssystemet har Länsstyrelsen en central roll och som geografiskt områdesansvarig myndighet ska Länsstyrelsen samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom krishanteringsområdet (statliga, kommunala, privata och frivilligorganisationer). Ett annat viktigt och växande arbetsområde är säkerhetsskydd. Som enhetschef kommer du sannolikt att ingå i den krets som periodvis har någon form av beredskap.

Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du kommer att få vara med och ta ett helhetsansvar för avdelningens verksamhet i samspel med Länsstyrelsens övriga verksamheter. Du ska även leda, samordna och utveckla enhetens verksamhet i samspel med dina medarbetare. Att se, förstå och kunna agera utifrån samband är en nyckelkompetens i tjänsten som enhetschef.

Vi vill att du främst är en bra ledare med vilja och förmåga att utöva ett närvarande ledarskap. Det innebär att du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina medarbetare löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du är dessutom medlem av myndighetens chefskollegium och bärare av Länsstyrelsens varumärke såväl internt som externt.

Du ska ha

 • högskoleutbildning, som är relevant, på minst fil kand-nivå
 • flerårig erfarenhet av chefsroll eller annan verksamhetsledande roll
 • erfarenhet av att arbeta med planering och uppföljning av verksamhet
 • erfarenhet av att leda experter och självgående medarbetare
 • god samarbetsförmåga och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer
 • god förståelse för helheter och samband
 • vana vid, och förmåga att, göra avvägningar och prioriteringar
 • god pedagogisk förmåga och förmåga att engagera
 • stort intresse för att leda verksamhet och arbeta med människor
 • vilja och förmåga att bidra till bra arbetsmiljö

Det är meriterande om du har

 • militär bakgrund
 • genomgått ”Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar”, steg 1 och 2
 • erfarenhet av att arbeta med kris- och totalförsvarsfrågor
 • erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd
 • erfarenhet från liknande roll inom statlig verksamhet
 • erfarenhet av att arbeta i, och leda, stab under utmanande förhållanden
 • erfarenhet av räddningstjänst och krisberedskap
 • någon form av ledarutbildning
Vi fäster avgörande vikt vid personliga egenskaper.

Enheten ingår i avdelningen för Samhällsbyggnad som har ett brett ansvarsområde och en bred samlad kompetens. På avdelningen finns enheterna för samhällsplanering, planfrågor, samhällsskydd och beredskap samt kulturmiljö. Avdelningen verkar för länets långsiktigt hållbara samhällsbyggnadsutveckling genom bland annat rådgivning, tillsyn och samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Myndighetsutövning är ett betydande inslag i avdelningens verksamhet.

Vi arbetar i moderna lokaler centralt i Stockholm. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Övrigt


Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast
Sista ansökningsdag: 2020-01-19
Referensnummer: 58246-2019-1
Länsstyrelsen Stockholm tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.  

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson


Åsa Ryding, Samhällsbyggnadsdirektör/Avdelningschef, tel 010 223 15 42, 070-920 65 94

David Artberg, HR-konsult, tel 072-450 45 52

Torwald Snickars, SACO, tel 070-322 51 18

Lisa Palmer, ST, tel 010-223 16 98

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat