arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering

 • Yrkesroll

  Kulturchef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en chef till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering som är en av fem enheter på avdelningen för miljö och samhällsplanering och för närvarande har 23 medarbetare. Vid enheten handläggs ärenden enligt kulturmiljölagen och plan- och bygglagen. Enhetens arbetsområden är bland annat att:
- pröva, bedriva tillsyn över och bevilja bidrag till skyddade kulturmiljöer och besöksmål
- besluta om arkeologiska undersökningar till följd av exploateringar
- ta fram planeringsunderlag och stötta kommunerna i strategiskt arbete
- samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters intressen i planprocesser
- analysera länets bostadsmarknad och verka för att behovet av bostäder tillgodoses
- pröva särskilda bostadsstöd.

Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering har ett nära samarbete med exempelvis Världsarvet Falun och Dalarnas Arkitekturråd.

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och du är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.
Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är avdelningschefen Anna Carlsson.

KVALIFIKATIONER

Krav:
Du har chefs-och eller ledarskapserfarenhet med goda vitsord samt akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdigt.
Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt och processinriktat med verksamhetsplanering, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Du är en god kommunikatör med ett gott bemötande och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Meriterande:

Du har tidigare erfarenheter av chefs-och eller arbetsledning inklusive personalansvar inom statlig myndighet.
Du har tidigare erfarenheter av arbete med kulturmiljö och/eller samhällsplaneringsfrågor.

Personliga egenskaper:

Du är en god ledare.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
Du är inriktad på samverkan
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

ÖVRIGT

Förtroendearbetstid tillämpas. Tillträde snarast, sker enligt överenskommelse.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kulturchef

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast, sker enligt överenskommelse.