arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till enheten för jordbruk och djurskydd

 • Yrkesroll

  Administrativ chef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 mars

 • Sök jobbet senast

  5 april

Om jobbet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från den statliga värdegrunden.

ARBETSUPPGIFTER

Enheten för jordbruk och djurskydd handlägger direktstöd, miljöersättningar, stöd till ekologisk produktion och regionalt stöd. Det utförs bitillsyn samt kontroll av djurmärkning och man kontrollerar att de för stöden och ersättningarna gällande villkoren följs. På enheten finns ansvaret för handläggning och kontroll enligt djurskyddslagstiftningen, foder- och livsmedel i primärproduktionen, smittosamma sjukdomar, animaliska biprodukter, tillsyn av djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning på gårdar. Enheten handlägger även ärenden enligt lag om tillsyn över hund och katt och verkställer omhändertaganden av djur enligt tillsynslagen och djurskyddslagen. Enheten har ansvar för samordning och revision av den kommunala livsmedelskontrollen.

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkrar enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.
Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att jobbar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är Mikael Selander som är avdelningschef på Hållbar utveckling.

KVALIFIKATIONER

Krav:
Akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdigt.
Erfarenhet att arbeta strategiskt och processinriktat med verksamhetsplanering, uppföljning, årsredovisning och verksamhetsutveckling.
Chefs-och eller ledarskapserfarenhet med goda vitsord.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Meriter:

Chefs-och eller ledningsarbete från statliga myndigheter är meriterande.
Kunskaper om länsstyrelsens arbete med stöd till jordbrukare.
Kunskaper om länsstyrelsens arbete med livsmedelstillsyn och djurskydd.

Personliga egenskaper:

Du är en god ledare.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är nyfiken, lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

ÖVRIGT

Anställningen är en tillsvidaretjänst med förtroendearbetstid och vi tillämpar provanställning.
Intervju planeras: 27/3.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.
Vi erbjuder medflyttarservice genom rekryteringslots i Dalarna.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Administrativ chef

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.