arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef Samhällsbyggnad

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  4 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Samhällsbyggnad består idag av funktionerna Plan och bostad, Kulturmiljö samt Miljö-Energi-Klimat.

Funktionen Plan och bostad bevakar statens och allmänhetens intressen samt vägleder och granskar kommunernas och Trafikverkets arbete med fysisk planering. Funktionen arbetar också med bostadsförsörjningsfrågor, statliga stöd till bl.a. solceller och byggande av bostäder. En viktig del i verksamheten är det strategiska arbetet inom nämnda områden; det gäller analyser och framtagande av planeringsunderlag samt aktivt deltagande i nätverk och dialogarbete med andra parter.

Kulturmiljöfunktionen verkar för kulturmiljöintressen i ett brett samhällsperspektiv och en viktig del i arbetet är internt samarbete mellan olika sakområden liksom externa kontakter. Kulturmiljö arbetar med tillståndsärenden och samråd enligt kulturmiljölagen gällande byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och fornlämningar. Funktionen är också förvaltare av länets kulturreservat och fördelar bidrag till kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap. Funktionens arbete är en blandning av handläggning av inkommande ärenden, projekt och övergripande nationellt kulturmiljöarbete.

Funktionen Miljö-Energi-Klimat (MEK) har ett huvuduppdrag i att främja, samordna och leda det miljöstrategiska arbetet i länet, framför allt via miljömålen i hela dess bredd. Funktionen arbetar strategiskt och operativt med energi- och klimatfrågor i form av energieffektivisering, klimatanpassning, klimatinvesteringsstöd samt energi- och klimatomställning. Andra framtidsinriktade uppdrag handlar om friluftsliv och grön infrastruktur. Funktionen leder även länsstyrelsen eget miljöledningsarbete. Interna och externa dialoger är en viktig del av arbetet.

Enhetschefen för Samhällsbyggnad ingår i chefsgruppen och rapporterar till verksamhetschef.

ARBETSUPPGIFTER

Som ledare vid Länsstyrelsen Värmland förväntas du bedriva ett kommunikativt ledarskap byggt på dialog och tydlighet. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Att skapa forum för dialog och verksamhetsutveckling samt engagemang och motivation utifrån en gemensam målbild för verksamheten är också viktiga ledstjärnor.

Som chef leder och fördelar du arbetet inom ditt ansvarsområde. Du arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att attrahera, rekrytera, utveckla och ställa om kompetens. Vidare ansvarar du för budget, planering och uppföljning, att utveckla såväl kompetens som verksamhet och att verksamheten bedrivs resurseffektivt och rättssäkert. Du arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö samt verkar för att skapa goda förutsättningar för samverkan internt och externt.

Förutom ansvaret för enheten Samhällsbyggnad deltar du även i det operativa och utvecklingsinriktade arbetet för länsstyrelsen som helhet.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt flerårig erfarenhet av arbete inom något av verksamhetsområdena inom Samhällsbyggnad. Du har ledarerfarenhet, inklusive ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Erfarenhet av offentlig verksamhet är meriterande.

Du har god förmåga att leda verksamheten i enlighet med Länsstyrelsen Värmlands styrdokument och värdegrund. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift samt behärskar engelska språket. Du är strukturerad och en aktiv part i arbetet med att säkerställa en modern, öppen och tillgänglig myndighet med tydliga och resurseffektiva rutiner och arbetssätt. Där är ditt helhetsperspektiv en given utgångspunkt. Du tar ansvar, samarbetar väl, är lyhörd och visar stark integritet. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, delaktighet samt arbetsglädje och drivkraft till goda resultat.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

ÖVRIGT

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Du blir tillsvidareanställd på Länsstyrelsen och får ett tidsbegränsat förordnande (tre år) som enhetschef med lönetillägg. Provanställning tillämpas.