Enhetschef oceanografisk forskning ref.nr 253

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Forskningschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  26 februari

Om jobbet

Vi erbjuder ett chefsjobb i en dynamisk och kreativ miljö. Har du forskarutbildning och vetenskaplig bakgrund inom oceanografi eller angränsande område? Får du energi av att samverka med andra forsknings- och utvecklingsmiljöer, nationellt och internationellt? Är du drivande och gillar att stödja kvalificerade och kompetenta människor i deras utveckling? Då kan du vara den vi söker!

Forskningsavdelningen bedriver forskning och utveckling inom oceanografi, klimat, hydrologi, meteorologi, luftmiljö och fjärranalys. Till största delen bedrivs verksamheten inom ramen för externt finansierade nationella och internationella projekt, men även i projekt finansierade direkt av SMHI. Avdelningen har vuxit under flera år och består idag av drygt 110 medarbetare.

Vid enheten för oceanografi bedriver vi forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk och biogeokemisk oceanografi. Viktiga områden är studier av Östersjön, Västerhavet och Nordsjön samt Arktis med fokus på klimatförändringar och deras effekter, is- och havsprognoser, prognoser för oljedrift, algblomningar och processtudier. Kopplade fysiska och biogeokemiska modeller av utsjö och kustzon, dataassimilering, tidsserieanalyser och fjärranalys är viktiga verktyg. Data från den marina miljöövervakningen och satellitobservationer används som underlag för modellutvecklingen. Gruppen arbetar med utveckling av SMHIs biogeokemiska havsmodell som är kopplad till fysiska oceanografiska cirkulationsmodeller och ingår som en del av vår kustzonsmodell. Gruppen medverkar också aktivt i utvecklingen av nya mätmetoder, bl.a. gällande växtplankton och havets försurning. För närvarande arbetar 14 personer på enheten. Flertalet är disputerade.

Uppdraget som enhetschef innebär att du har ansvar för personal, ekonomi och för vetenskaplig utveckling inom enhetens verksamhetsområde. I rollen som enhetschef är du direkt underställd forskningschefen och sitter i forskningsavdelningens ledningsgrupp. Enhetens medarbetare finns både i Norrköping och i Göteborg. Placering för tjänsten är i första hand vid SMHIs huvudkontor i Norrköping men beroende på person kan även placering i Göteborg komma ifråga.

Din profil


Du bör ha goda ledaregenskaper med förmåga att ta beslut och driva förändring, men också vara lyssnande och ha en positiv människosyn. Den vi söker har forskarutbildning och stark vetenskaplig förankring inom oceanografi eller angränsande område. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Stort intresse att utveckla institutsbaserad, tillämpad forskning som gynnar samhällsnyttan och som kommuniceras till och utformas med interna och externa användare. Förmåga att attrahera extern finansiering är viktig. Det krävs god kommunikationsförmåga i tal och skrift på både svenska och engelska alternativt god kommunikationsförmåga i tal och skrift på annat nordiskt språk med god förmåga att förstå svenska.

Vill du veta mer?

Frågor besvaras av forskningschef Joakim Langner. Du kan också kontakta Hr-specialist Karin Lien Aspeqvist på Personalavdelningen. Fackliga representanter är Lennart Robertson, SACO och Torben Königk, ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Ansökan


Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer 253 senast den 26 februari 2018.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Kontaktpersoner

Karin Lien Aspeqvist, HR-specialist


Joakim Langner, Avdelningschef Forskningen


Lennart Robertson, SACO


Torben Königk, ST