arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef Linköping laboratorium vid Nationellt Forensiskt Centrum

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas. Polismyndigheten är i utveckling och tillväxt. Fram till 2024 ska verksamheten växa från 30 000 till 40 000 medarbetare. Vill du bidra till Polisens utveckling och vara en del av det omfattande utvecklingsarbete som nu påbörjas? Då kan det här vara något för dig!
NFC-Nationellt Forensiskt Centrum
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping och finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är idag ungefär 520 personer. Verksamheten kommer under kommande året även att inkludera ytterligare driftsställen och från 2020 så kommer vi att bedriva verksamhet på 12 orter. NFCs uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Exempel på områden som NFC verkar inom är informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik.
Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivning
Till NFC i Linköping söker vi en erfaren ledare som på ett medarbetardrivet sätt kan utveckla och leda verksamheten, bestående framöver av ca 200 medarbetare. Verksamheten består av sektionerna Kemi och teknik, Droganalys samt Biologi. Som enhetschef så rapporterar du till avdelningschefen för NFC. Uppdraget kommer i mångt och mycket att innebära att fokusera på att samordna och effektivisera verksamheten utifrån uppdraget, där fokus är starkt kopplat till uppdragsgivaren; korta handläggningstider med rätt kvalitet.
Som ledare är du trygg och stark och har förmåga att hantera ett direkt ledarskap samtidigt som du leder på strategiskt nivå. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och kan med ditt driv och din motivation stödja och vägleda andra. Hos oss kommer du inte bara att bidra till andras utveckling utan kommer även själv att utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Som Enhetschef för Linköping laboratorium NFC
ska du
under avdelningschefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att avdelningens uppdrag genomförs samt att driva avdelningens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
ansvara för enhetens operativa verksamhet och resultat
ingå i avdelningens strategiska ledningsgrupp
leda enhetens ledningsgrupp
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda NFC och Polismyndigheten externt och internt samt arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som Enhetschef för Linköping laboratorium NFC
har du
akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten alternativt
polisexamen
ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och
resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna
ansvarsområdet
erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbeten
ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
god kännedom om forensisk eller polisiär verksamhet (meriterande)
chefs- och ledarskapsutbildning (meriterande)

besitter du

förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Ta del av den fullständiga kravprofilen via länken nedan. 
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med provanställning
Placering vid NFC i Linköping

Notera att intervjuer är planerade att ske under vecka 47 och 48 i Linköping.
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 oktober via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A464.780/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A464.780/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Ta del av den fullständiga annonsen på vår hemsida för mer information om personuppgiftshantering, säkerhetsklassning, fackliga kontakter m.m.
Vi undanbeder oss kontakt med säljare av rekryterings- och annonstjänster.