arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef Järnvägsdata

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juli

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Som Enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Enhetschef Järnvägsdata


Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef för enheten Järnvägsdata kommer du att, tillsammans med dina direktrapporterande chefer, dina medarbetare och i samverkan med de viktigaste intressenterna, vidareutveckla enhetens verksamhet. Du ansvarar för enhetens totala leveranser där fokus kommer att ligga på att möta ökad efterfrågan, förväntningar och krav på befintliga och nya informationsmängder.

Du har personal- och budgetansvar och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Avdelningens övergripande ansvar är att säkerställa en robust och säker järnvägsanläggning till våra kunder idag och i framtiden.

Som chef ansvarar du även för att etablera god samverkan och effektiva samarbetsformer med övriga enheter och avdelningar inom Underhåll samt andra delar av Trafikverket. Du skapar hållbara resultat över tid genom att utveckla och effektivisera verksamheten samt ta tillvara på etiska aspekter och driva ett gott affärsmannaskap.

Enheten består idag av två sektioner med varsin sektionschef och med totalt drygt 40 medarbetare placerade på ett flertal orter från Luleå till Malmö.

Enhetens kärnverksamhet är att ta emot, lagra och tillhandahålla information om järnvägsanläggningen (anläggningsdata, ritningar, dokument). Enhetens ansvarsområden inkluderar

Tillhandahålla ett omfattande s.k. indatastöd till anläggningsprojekt för att säkerställa korrekta dataleveranser

Lagra och ajourhålla information i ett flertal IT-system

Tillhandahålla information till olika intressenter, t.ex. järnvägsföretag, anläggningsprojekt, andra myndigheter

Förvalta det geodetiska stomnätet för järnväg


I takt med att järnvägsbranschen digitaliseras ökar efterfrågan på information dramatiskt, både på den typ av information som enheten idag hanterar och på nya typer av information, t.ex. tillståndsdata. Digitaliseringen medför vidare en efterfrågan på nya sätt att inhämta och tillhandahålla information. En viktig uppgift för den nya enhetschefen är att aktivt och i samverkan driva utvecklingen för att möta denna efterfrågan, och att successivt definiera enhetens roll i och bidrag till den förändringsresa vi är ute på. Det kommer vidare att finnas ett behov av att se över sektionsstrukturen inom enheten. Du kommer att ha möjlighet att delta i tillsättning av direktrapporterande chefer.

Övrig information


Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort: Borlänge, Solna, Göteborg, Kristianstad, Malmö, Gävle, Luleå, Västerås.

Intervjuort: Skype/Solna

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer


Vi söker dig som

har högskoleutbildning om minst 180 hp, med inriktning informationsvetenskap, informationsteknik eller annan för tjänsten relevant inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig

har erfarenhet av hantering av anläggningsinformation kopplad till infrastruktur eller andra tekniska system

har flerårig erfarenhet som chef eller ledare

har erfarenhet av att leda utvecklings- och effektiviseringsarbete i efterfrågedriven verksamhet

Det är meriterande om du


har erfarenhet från att tillvarata digitaliseringens möjligheter i komplicerade tekniska system

har haft direktrapporterande chefer


Som ledare är du drivande och drivs av att få saker gjorda i en komplex miljö. Du får människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här


Intresserad av verksamhetsområdet Underhåll? Läs mer om oss och våra lediga tjänster här!

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Lediga-jobb/medarbetare-till-underhall/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% , 6 mån provanställning