arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef för Kriminalvårdens internrevision

 • Yrkesroll

  Revisionschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  19 november

Om jobbet

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi har ansvar för anstalter, frivård, häkten samt inrikes- och utrikestransporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

ARBETSUPPGIFTER

Kriminalvårdens internrevision utför på generaldirektörens uppdrag granskningar av hela Kriminalvården. Valet av granskningsområde görs utifrån riskanalyser av verksamheten. Arbetet är inriktat på myndighetens process för intern styrning och kontroll och särskilt på att verksamheten bedrivs effektivt enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, god revisionssed, internrevisionsförordningen, myndighetsförordningen liksom ESV regler och rekommendationer. Samt att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och att Kriminalvården hushåller väl med statens medel. Chefen för internrevisionen rapporterar direkt till generaldirektören.

Som chef för internrevisionen leder och fördelar du det operativa arbetet och ansvarar för att fastställda processer efterföljs. Vidare ansvarar du för att styra, planera, utveckla, organisera samt fördela arbetet inom enheten. Du säkerställer även att enhetens två kvalificerade medarbetare möter sina mål och utvecklar sin kompetens. En viktig uppgift är att säkerställa enhetens resursförsörjning genom att prognostisera bemanning och resursåtgång samt ansvara för kontinuerlig utvärdering av enhetens kostnader.

KVALIFIKATIONER

Vi ser att du som söker denna befattning har akademisk examen med inriktning mot redovisning och revision. Vi söker en chef med en mångårig erfarenhet av arbete som intern- eller externrevisor som med integritet och objektivitet kan bidra till ett effektivt och kvalitativt revisionsarbete i en stor och komplex verksamhet. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av personal- och budget ansvar såväl som arbetet med att utveckla och implementera revisionsarbete tillsammans med kvalificerade medarbetare. Förmågan att arbeta tillsammans med andra, skapa förtroende och kontakter både internt och externt samt att entusiasmera medarbetare är ett grundkrav som chef inom Kriminalvården.
Du har en tydlig kommunikativ förmåga som bidrar till att du förmedlar internrevisionens uppdrag på ett pedagogiskt sätt.

För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav

• Akademisk examen med inriktning mot redovisning och revision.
 • Erfarenhet av budget- och personalansvar och uttalat gott ledarskap.
 • Mångårig erfarenhet av arbete som intern- eller externrevisor och arbete med revision i stora komplexa verksamheter.
 • Erfarenhet av att företräda inför styrelse och externa parter.
 • Förmåga att uttrycka sig väl skriftligt och muntligt på svenska.
 • God förmåga att analysera och förstå komplexa frågeställningar och att pedagogiskt sammanfatta och beskriva hur dessa kan påverka Kriminalvårdens behov.

Meriterande

• Godkänd eller auktoriserad revisor.
 • Annan certifiering inom internrevision.
 • Erfarenhet från statlig förvaltning.
 • Erfarenhet från mediebevakad verksamhet.

ÖVRIGT

I urvalsarbetet kan psykologtest komma att ske.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.