arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef, enheten för processtöd och värdegrundsarbete

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Vilka är vi?
Inom Skolverket finns sju avdelningar. Avdelningen för skolutveckling ansvarar för att utveckla skolan genom nationella insatser i olika skolutvecklingsprogram, men också genom att genomföra riktade insatser till huvudmän och skolor. Det innebär att samordna, genomföra och planera skolutvecklingsinsatser på ett effektivt sätt och ta fram och erbjuda målgrupperna olika typer av stödmaterial och tjänster. I avdelningens ansvar ingår också att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning och om skolutveckling.

Enheten för processtöd och värdegrundsarbete är en av åtta enheter inom avdelningen för skolutveckling. Enheten arbetar med riktade insatser för att stärka huvudmäns förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Enheten arbetar också med flera olika regeringsuppdrag med fokus på skolans värdegrundsarbete. Enheten tar fram kompetensutvecklingsinsatser, stödmaterial och andra utvecklingsinsatser, framförallt inom ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande och skolutvecklingsprogrammet Kunskaper och värden, men även inom andra områden. 

Om arbetet

Som enhetschef är du ansvarig för personal, verksamhet, budget och resultat. Du leder personalen på din enhet på ett sätt som skapar engagemang och utveckling. Du har ansvar för enhetens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Tillsammans med dina medarbetare och med stöd av Skolverkets processer utvecklar du verksamheten så att enhetens uppdrag utförs på mest ändamålsenliga och effektiva sätt, och du följer regelbundet upp resultaten av enhetens arbete. En viktig del i arbetet är att samarbeta med övriga enheter inom skolutvecklingsavdel-ningen och inom myndigheten. I avdelningens ledningsgrupp samarbetar du nära med dina chefskollegor och du tar ansvar för att bidra till att både avdelningen och myndigheten som helhet når sina mål. I arbetsuppgifterna ingår också att representera Skolverket externt och i media.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen med relevant inriktning
 • aktuell erfarenhet av arbetsledande uppgifter
 • erfarenhet av arbete i en statlig organisation eller annan politiskt styrd organisation
 • erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom skolområdet
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • kunskap om och erfarenhet av ekonomisk styrning och planering, budget och uppföljning
Bred och djup kunskap om Skolverkets målgrupper, om metoder för skolutveckling och erfarenhet av att leda kvalificerade utvecklingsprojekt inom skolområdet är särskilt meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av att som chef leda kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation. Det är också meriterande om du har erfarenhet av processinriktat arbete i statliga myndigheter, och erfarenhet av samarbete med universitet och högskolor om t.ex. kompetensutveckling för skolpersonal.

Du är trygg i rollen som ledare. Ditt ledarskap är tydligt, resultatinriktat och präglas av tillit till dina medarbetares kompetens och förmåga. Du arbetar strategiskt, har ett brett perspektiv på verksamheten och din samarbetsförmåga är mycket god. Du representerar Skolverket externt i olika sammanhang och har därför god förmåga att kommunicera med olika målgrupper inklusive media. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 9 aug 2021. Intervjuer beräknas hållas under vecka 33 och 34.

För att söka detta jobb kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor. Arbetspsykologiska tester och arbetsprover kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Solna Business Park. Resor i tjänsten förekommer. Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Kjell Hedwall, tel 0733773601.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat