arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef Bemanningsplanering

 • Ort

  Solna

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  6 mars

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Vill du arbeta som Enhetschef Bemanningsplanering i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.Enhetschef Bemanningsplanering


Enhet Bemanningsplanering på Trafikledning har till uppgift att planera kort- respektive långtidsbemanning på trafikcentraler och driftplatser ute i landet. Som exempel kan det vara att planera bemanningen i dygnet runt verksamheten men också långsiktigt genom att planera för semester, ledigheter, utbildningar, periodiska hälsoundersökningar samt andra möten. Enheten har också i uppdrag att stödja organisationen i utarbetande av scheman och kompetensutveckla organisationens chefer i kunskap om avtal m.m.Vi söker nu en Enhetschef som vill leda samt driva detta arbete vidare!Som Enhetschef för enheten Bemanningsplanering leder, planerar samt följer du upp enhetens arbete så att denna bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot de satta verksamhetsmålen. I rollen som chef för enheten skapar du förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet, där dina medarbetare kan fullgöra sitt uppdrag. I rollen som chef stödjer och utvecklar du dina medarbetare genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. I samråd med avdelningschef styr och utvecklar du enhetens verksamhet. Utöver enhetens arbete har du också en viktig uppgift i avdelningens ledning och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt.Då verksamhetsområde Trafikledning står inför stora förändringar vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete så behövs en chef för att kunna leda detta arbete vidare samt att tillsammans med dina medarbetare driva förändringar både inom den egna enheten samt tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter.Som Enhetschef för enheten Bemanningsplanering har du personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar. Enheten består av ca 25 medarbetare och finns på fyra olika orter i landet.Resor förekommer i tjänsten.Vi söker dig som:
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning ihop med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig

 • har några års chefserfarenhet inkluderande budget-, verksamhets- och personalansvar

 • har erfarenhet av att driva förändringsarbete t.ex. gällande förändrade arbetssätt eller kulturDet är meriterande om du:
 • har erfarenhet av att leda verksamhet som resurssätter operativ verksamhet som bedrivs dygnet runt, året runt

 • har erfarenhet av att leda på distansSom chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 

Kontaktpersoner

Örjan Falegård

0101238254


via webb