arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef – medverka till att förverkliga Sveriges EU-politik

 • Yrkesroll

  Departementsråd

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

EU-enheten, Justitiedepartementet

Är du en EU-kunnig tjänsteman som har erfarenhet av att leda andra till framgångsrika prestationer och har fått höra att du har förmåga att engagera och motivera andra? Då kan du få möjlighet att ta nästa steg som enhetschef hos oss och tillsammans med dina medarbetare fortsätta förvalta och utveckla det EU-relaterade stödet till regeringen och inom regeringskansliet.  

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Ditt uppdrag som enhetschef vid EU-enheten är att leda, fördela och ansvara för samordningen av Justitiedepartementets EU-frågor. I praktiken handlar det bland annat om att tillsammans med dina medarbetare förbereda möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor, Coreper, EU:s samordningskommitté på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (CATS) och EU:s strategiska kommitté för asyl, invandring och gränskontroll (SCIFA) m.fl. Ni analyserar också EU: rättslig utveckling och samordnar departementets interna samordning av målen i EU-domstolen. En annan viktig uppgift är att samordna den politiska ledningens internationella kontakter samt inkommande och utgående besök.

Som enhetschef erbjuder vi dig att axla Regeringskansliets tre chefsroller. Du får möjlighet att både leda medarbetare, agera verksamhetsföreträdare och verka som arbetsgivarföreträdare med målet att fortsätta utveckla myndighetens förmåga att vara ett enhetligt, effektivt och kompetent instrument till regeringen i dess strävan att styra riket och förverkliga sin politik. Du kommer att vara personalansvarig för enhetens 17 medarbetare och sju rättsråd i Bryssel som du leder, stärker, utvecklar och inspirerar i det dagliga arbetet samtidigt som du verkar för en tydlig och transparent arbetsgivarpolitik och hållbar arbetsmiljö i planering, prioritering och uppföljning av verksamheten. Du företräder verksamheten i många olika sammanhang inte bara i förhållande till dina medarbetare utan även i andra forum internt såväl som nationellt och internationellt. Du möter en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du befinner dig i händelsernas centrum och tillsammans med professionella och kunniga kollegor arbetar mycket nära politiken utan att själv vara politiker.

Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund

Du har akademisk examen, erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och gedigen erfarenhet av EU-förhandlingar och kunskap om EU-samarbetet. Din tidigare redan framgångsrika ledarerfarenhet är du nu beredd att fördjupa ytterligare hos oss tillsammans med chefskollegiet och EU-enhetens medarbetare i Stockholm och Bryssel. I en informations- och mötesrik verksamhet som vår förutsätter vi också att du är bekväm med både svenska och engelska som arbetsspråk. Din stilistiska förmåga som skicklig skribent är något som utmärker dig. Detsamma gäller din förmåga att muntligen presentera komplexa frågor på ett enkelt sätt så att alla, oavsett målgrupp, kan ta till sig budskapet. 

Om du har arbetat vid EU-representationen, annan relevant EU-institution eller internationell multilateral och/eller bilateral organisation ser vi det som meriterande. Har du utöver tidigare nämnda krav också kunskap i EU-rätt, erfarenhet av samarbete med Riksdagen och/eller arbete inom något av Justitiedepartementets sakområde värdesätter vi det på ett sätt som skulle ge mervärde till oss.

Dina egenskaper

Som chef hos oss behöver du ha förmåga och vilja till helhetstänk på en mycket komplex arena. I vardagen innebär det att du hela tiden i stort som smått behöver sträva efter att bedöma och i dina beslut ta hänsyn till de förutsättningar som gäller vid varje given tidpunkt utifrån såväl medarbetarnas som enhetens, departementets och myndighetens behov och mål. Vi förutsätter förstås också att du som söker också är intresserad av att engagera, motivera och utveckla dina blivande medarbetare och deras förmågor. I denna förhandlings, förankrings och samverkansorganisation behöver du vara flexibel och lösningsinriktad samtidigt som du bejakar ditt goda omdöme och din integritet när det behövs.

Med utgångspunkt i statsanställdas gemensamma värdegrund tänker du strategiskt inom kompetensförsörjning och kan med kraft leda och organisera verksamheten för att nå uppsatta mål. Vi förväntar oss att du förvaltar det som funkar bra, men också initierar kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete i linje med de krav som en dynamisk omvärld ställer på oss. Tillsammans med dina medarbetare, övriga enheter och departement utför du ett meningsfullt arbete som bidrar till samhällsutvecklingen. Varje dag.

Övrigt

Vi erbjuder en tillsvidareanställning som departementsråd och ett tidsbegränsat chefsförordnande på 5 år med möjlighet till förlängning. För denna befattning måste du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. En säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan vi fattar beslut om anställning.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson eller personalchefen Helena Enström. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas, SACO och Susanna Wiener, ST. Du når dem båda via Regeringskansliets växel på 08-405 10 00. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 april 2020.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Departementsråd

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat