arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef – led, styr och utveckla lagstiftning och myndigheter

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Departementsråd

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

– åklagarenheten (Å), Justitiedepartementet

Är du en erfaren jurist med ledarerfarenhet och kunskap om styrningsfrågor som funderar på ditt nästa karriärsteg? Vi erbjuder nu dig en möjlighet att axla en bred enhetschefsroll där du får möjlighet att tillsammans med dina medarbetare bidra till Sveriges samhällsutveckling. Varje dag.   

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Omvärldsförändringar ställer ständigt nya krav på landets åklagarverksamhet. Brotten blir allt mer omfattande, komplexa och internationella. Ditt uppdrag som enhetschef vid åklagarenheten innebär att leda, fördela och ansvara för enhetens verksamhet som rör förvaltnings- och utvecklingsfrågor för sex av rättsväsendets myndigheter, lagstiftning och internationellt åklagarsamarbete. Du kommer att vara personalansvarig för enhetens medarbetare som du leder, stärker, utvecklar och inspirerar i det dagliga arbetet samtidigt som du verkar för en tydlig och transparent arbetsgivarpolitik och hållbar arbetsmiljö i planering, prioritering och uppföljning av verksamheten.

Du får möjlighet att både leda medarbetare, agera verksamhetsföreträdare och verka som arbetsgivarföreträdare med målet att fortsätta utveckla myndighetens förmåga att vara ett enhetligt, effektivt och kompetent instrument till regeringen i dess strävan att styra riket och förverkliga sin politik. Du förväntas också företräda verksamheten i många olika sammanhang internt såväl som nationellt och internationellt och ges möjlighet till en omväxlande vardag i händelsernas centrum där du tillsammans med professionella och kunniga kollegor får arbeta mycket nära politiken utan att vara politiker.

Enheten består utöver dig av elva medarbetare: en biträdande enhetschef, en assistent, tre myndighetsstyrare och sex lagstiftare. Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på www.regeringen.se 

Din bakgrund

Du är en erkänt skicklig jurist med betydande erfarenhet av lagstiftningsarbete. Du behöver också god kunskap om svensk statsförvaltning och dess styrnings- och budgetprocesser. Vidare vill vi att du som söker och lockas av denna tjänst har tidigare ledarerfarenhet.

Dina egenskaper

Som chef hos oss behöver du ha förmåga och vilja till helhetstänk på en mycket komplex arena. Givetvis har du ett genuint intresse för organisatoriska frågor och drivkraft att skapa förutsättningar som får medarbetare att växa. Med utgångspunkt i statsanställdas gemensamma värdegrund tänker du strategiskt inom kompetensförsörjning och leder verksamheten så att vi tillsammans når uppsatta mål.

Vi förväntar oss också att du sporras av ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete där du tillsammans med dina medarbetare, övriga enheter och departement samverkar med berörda myndigheter och andra aktörer för att tillsammans bidra till att Regeringen kan styra riket och förverkliga sin politik.

Kontakterna är vidare många och ingående för dig som enhetschef. I denna förhandlings, förankrings och samverkansorganisation behöver du förstås också vara kommunikativ, flexibel och lösningsinriktad samtidigt som du bejakar ditt goda omdöme och din integritet när det behövs för verksamheten.

Övrigt

Vi erbjuder en tillsvidareanställning som departementsråd och ett tidsbegränsat chefsförordnande på 5 år med möjlighet till förlängning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontaktaexpeditionschef Johan Danelius på 08- 405 46 33. Du är också välkommen att kontakta personalchef Helena Enström på 08- 405 44 79. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas, Saco och Susanna Wiener, ST. Du når dem båda via växeln på 08- 405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 augusti 2019.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.