arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef – led och utveckla medarbetare och lagstiftning

 • Yrkesroll

  Departementsråd

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (L1), Justitiedepartementet

Är du en erfaren jurist med ledarerfarenhet och förmåga att engagera och motivera andra? Då kan du få möjlighet att ta nästa steg tillsammans med oss och därigenom utvecklas vidare tillsammans med dina medarbetare.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som enhetschef erbjuder vi dig att axla de tre roller som chefskapet i Regeringskansliet bjuder. Du får möjlighet att både leda medarbetare, agera verksamhetsföreträdare och verka som arbetsgivarföreträdare med målet att fortsätta utveckla myndighetens förmåga att vara ett enhetligt, effektivt och kompetent instrument till regeringen i dess strävan att styra riket och förverkliga sin politik.

Ditt uppdrag som enhetschef vid enheten för fastighetsrätt och associationsrätt innebär att leda, fördela och ansvara för enhetens verksamhet som rör lagstiftning inom civilrättens område. Enheten arbetar främst med lagstiftning inom fastighetsrätt och associationsrätt och förvaltningsfrågor gällande aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag, revisionsbolag, ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen, ersättning enligt jordabalken, permutation av stiftelser, stiftelselagen och revisionslagen. I rollen som enhetschef har du, tillsammans med ett antal andra seniora medarbetare det vi kallar för heltidshuvudmannaskap dvs. en projektledarroll där du i förhållande till medarbetare och rättschef ansvarar för realiserandet av de krav på enhetlighet, effektivitet och kvalitet som ställs på verksamheten.

Du är personalansvarig för enhetens medarbetare som du leder, stärker, utvecklar och inspirerar i det dagliga arbetet samtidigt som du verkar för en tydlig och transparent arbetsgivarpolitik och hållbar arbetsmiljö i planering, prioritering och uppföljning av verksamheten. Du förväntas också företräda verksamheten i många olika sammanhang internt såväl som nationellt och internationellt och ges möjlighet till en omväxlande vardag i händelsernas centrum där du tillsammans med professionella och kunniga kollegor får arbeta mycket nära politiken utan att vara politiker. 
Enheten består utöver dig av 13 medarbetare varav en biträdande enhetschef och en assistent.
Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på https://www.regeringen.se

Din bakgrund

Du är en erkänt skicklig jurist med betydande erfarenhet av lagstiftningsarbete. Vidare vill vi att du som söker och lockas av denna tjänst har tidigare ledarerfarenhet som du nu vill fördjupa ytterligare tillsammans med oss och den berörda enheten. Om du har erfarenhet av juridiskt arbete inom civilrättens område ser vi det som meriterande.

Dina egenskaper

Som chef hos oss behöver du ha förmåga och vilja till helhetstänk på en mycket komplex arena. I vardagen innebär det att du hela tiden i stort som smått behöver sträva efter att bedöma och i dina beslut ta hänsyn till de förutsättningar som gäller vid varje given tidpunkt utifrån såväl medarbetarnas som enhetens, departementets och myndighetens behov och mål. Vi förutsätter förstås att du som söker också är intresserad av att engagera, motivera och utveckla dina blivande medarbetare och deras förmågor. I denna förhandlings, förankrings och samverkansorganisation behöver du förstås också vara flexibel och lösningsinriktad samtidigt som du bejakar ditt goda omdöme och din integritet när det behövs.

Med utgångspunkt i statsanställdas gemensamma värdegrund tänker du strategiskt inom kompetensförsörjning och kan med kraft leda och organisera verksamheten för att nå uppsatta mål. Vi förväntar oss också att du sporras av ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete där du tillsammans med dina medarbetare, övriga enheter och departement på ett sätt samverkar med berörda myndigheter och andra aktörer för att tillsammans utföra ett meningsfullt arbete som bidrar till samhällsutvecklingen. Varje dag.

Övrigt

Vi erbjuder en tillsvidareanställning som departementsråd och ett tidsbegränsat chefsförordnande på 5 år med möjlighet till förlängning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta rättschef Magnus Medin på 08-405 46 99. Du är också välkommen att kontakta personalchef Helena Enström. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas, Saco och Susanna Wiener, ST. Du når samtliga via växeln på 08- 405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 november 2019.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.