arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef - Klimat och energi

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och utveckla vår organisation och tillsammans med medarbetare driva våra uppdrag för hållbar utveckling och klimat- och energiomställning i Örebro län? Nu söker vi en chef till en ny enhet för klimat, energi och tvärsektoriella frågor på Länsstyrelsens Samhällsavdelning som bildas för att samla uppdrag kring tvärsektoriella processer med koppling till agenda 2030, klimat, energi, miljömål och regional tillväxt inom myndigheten.

Enheten ska även ha kapacitet att ta emot nya uppdrag och utveckla särskilda satsningar i den riktningen. Personal-, verksamhets-, budget - och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare ingår i arbetsuppgifterna. I enheten beräknas 7–10 medarbetare ingå. Enhetschefen rapporterar kontinuerligt till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Enhetens uppdrag är att:


- bidra med kunskap om utvecklingen i Örebro län när det gäller hållbarhet, klimat, miljömål och energiarbete till länets aktörer och den egna organisationen, 
- utveckla, samordna och leda interna och externa strategiska projekt och processer inom ansvarsområdet,
- säkerställa att frågorna inom enhetens ansvarsområde får genomslag i hela myndigheten samt i vår samverkan med andra aktörer,
- stödja samhällets aktörer, framför allt kommuner, i klimat- och energiomställning och hållbar utveckling.  

Enhetschefens roll är att:


- leda verksamheten vid enheten mot uppsatta mål,
- skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål,
- skapa ett stimulerande och positivt arbetsklimat i verksamheten där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga och på så vis skapa en sammanhållen och väl fungerande medarbetargrupp, 
- skapa, upprätthålla och vidareutveckla intern samverkan inom Länsstyrelsen utifrån enhetens tvärsektoriella uppdrag och behov av att integrera frågorna i andra verksamheter i organisationen, 
- utveckla enhetens processer samt arbets- och förhållningssätt utifrån Länsstyrelsens övergripande strategi, 
- representera Länsstyrelsen i nationella nätverk samt skapa, upprätthålla och vidareutveckla regionala nätverk och samverkan med andra aktörer,  
- ansvara för budget, verksamhetsplanering och uppföljning av enhetens verksamheter avseende måluppfyllelse, produktivitet, och kvalitet, 
- aktivt arbeta strategiskt med omvärldsbevakning och framtidsbedömning.  

Eftersom enheten är nyinrättad så kommer enhetschefsuppdraget vara präglat av att etablera och utveckla verksamheten inledningsvis. Såväl utveckling som genomförande av verksamheten bygger på en god samverkan internt och externt vilket är ett viktigt mål för enhetschefen att etablera och säkra. 

Kvalifikationer


Du har:

- akademisk examen, gärna med inriktning mot klimatfrågor, energisystem, hållbar utveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- erfarenhet av chefs- eller ledarskap, gärna från offentlig förvaltning, 
- erfarenhet av utvecklingsarbete,
- vana att leda och driva projekt och processer i samverkan,
- god analytisk, pedagogisk och kommunikativ förmåga, 
- stort samhällsintresse,
- goda kunskaper i Office-paketet.

Erfarenhet av att ha deltagit i uppbyggnad och utveckling av ny verksamhet är meriterande. Det är även meriterande med utbildning i ledarskap och arbetsmiljö liksom erfarenhet av verksamhet inom enhetens ansvarsområde. 

Genom ett närvarande ledarskap stödjer, utvecklar och engagerar du enhetens medarbetare. Som person är du driven med ett utvecklings- och målinriktat fokus. Du tänker strategiskt, har god förmåga till att se helheten och gör avvägda bedömningar utifrån ett långsiktigt, vidare perspektiv. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Engagemang och delaktighet ser du som självklarheter och du har en förmåga att skapa goda relationer och bidra till att skapa samarbeten både internt och externt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, är van att tala inför andra (vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta media) och kan på ett pedagogiskt vis anpassa budskap efter mottagare. Du är trygg som person med god självinsikt. Du har intresse för ekonomi, planering och uppföljning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Resor förekommer relativt ofta i tjänsten.  

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning