arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En Postdoktor till Umeå Plant Science Centre, UPSC

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  24 juli

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

 
Arbetsuppgifter:
De vedartade vävnaderna i skogsträd bildas i de meristematiska vävnaderna i det vaskulära kambium som delar sig för att bilda phloemceller utåt i stammen och xylemceller inåt i trädstammen. Xylemceller differentieras genom cellexpansion och sekundär cellväggsbildning. Lignifiering är en mycket central del av de sekundära cellväggarna. Vi har tidigare visat att lignifiering av xylemkärlen pågår även efter deras celldöd genom funktionen av de näraliggande levande cellerna, som därmed kallas för ”de goda grannarna”. Det här projektet har som målsättning att identifiera den molekylära mekanismen for lignifiering som genomförs i ”de goda grannarna” till gagn för de döda xylemkärlen. Analys av transkriptomet och cellväggskemin med den högsta möjliga upplösningen kombineras med genetiska och molekylära studier i både Arabidopsis och asp.

Kvalifikationer:

Vi söker nu en motiverad forskare med stort intresse för lignifiering och växternas utveckling. Den sökande förväntas ha en doktorsexamen, samt erfarenhet av cell- och molekylärbiologi, crispr cas9 teknologi, cellspecifik analys av lignifiering samt dokumenterad forskningserfarenhet. Erfarenhet av INTACT metod och FT-IR/RAMAN tekniker är meriterande.

Skicka ansökan, inklusive ett personligt brev, CV och kontaktuppgifter till tre referenser senast den  21 juli  2020.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

2-årig Postdoktors anställning

Omfattning:

100%

Tillträde:

2020-10-01

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-21.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat